De meeste werkgevers maken in mei of juni naast het reguliere salaris ook het vakantiegeld over naar hun medewerkers. Op de loonstrook kan de medewerker terugvinden hoeveel vakantiegeld hij of zij krijgt. Er is vastgelegd dat het vakantiegeld minimaal 8% is van het bruto jaarsalaris is van het afgelopen jaar.

Maar hoe werkt het als er geen sprake is van loon uit arbeid?

Uitkering

De volgende uitkeringen van het UWV krijgen vakantiegeld uitgekeerd in mei;

WAZO en/of ziektewet-uitkering

Bij een WAZO– of Ziektewet-uitkering is dit echter anders:

Een WAZO-uitkering uitbetaling verloopt altijd via het UWV, maar een Ziektewet-uitkering kan dus of via het UWV of via de ERD Ziektewet de ex-werkgever worden overgemaakt. Voor deze beide situaties geldt dat het vakantiegeld altijd direct maandelijks zal worden uitbetaald. Het vakantiegeld is 8% van de bruto uitkering. Ook als de ex-werkgever Eigenrisicodrager is voor de Ziektewet, zal de uitbetaling van de Ziektewet op dezelfde wijze worden berekend en worden uitgekeerd. Er zal dus geen sprake zijn van een jaarlijkse vakantiegeld uitkering van de Ziektewet.

Whitepapers & Webinars

Geen whitepapers gevonden.