Experts in ziektewet- en WGA-dossiers voor werkgevers

Resolu is ontstaan vanuit de samenwerking van de diverse labels binnen paraDIGMA groep. Wij helpen werkgevers in alle sectoren bij het beheersen en oplossen van ziektewet- en WGA dossiers. Wij zoeken de juiste oplossing voor maximale grip op de financiële risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Ook kan Resolu in samenwerking met onze partners een (financiële) analyse voor u als werkgever uitvoeren. Hiermee krijgt u als werkgever inzicht bij het maken van de keus om wel of niet eigenrisicodrager te worden voor ziektewet en/of WGA. De keuze is vaak een financiële afweging en afhankelijk van de bedrijfsgrootte en loonsom.

Bij het label Resolu werken gediplomeerde casemanagers of casemanagers in opleiding. Zij zijn aangesloten bij het Register Specialistisch Casemanagement (RSC). Hierdoor worden zij continu getoetst en bijgeschoold op actuele kennis op het gebied van de sociale zekerheid en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast voldoen wij uiteraard aan de wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

Ziektewet en WGA aanvragen

Bent u op zoek naar begeleiding en duidelijke informatie bij het aanvragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen? Ontvang deskundige hulp en ontdek alles wat u moet weten om het aanvraagproces soepel te doorlopen.