U bent bijna een jaar ziek. Na het éérste jaar ziekte heeft u te maken met een aantal processen, waaronder de (eerstejaars)ziektewetbeoordeling van het UWV. Wij leggen u stap voor stap uit wat deze beoordeling inhoudt en wat de eventuele consequenties voor uw ziektewetuitkering zijn.

Wat is een (eerstejaars)ziektewetbeoordeling?

Ook al voert Resolu namens uw (ex-)werkgever de ziektewetbegeleiding uit, het UWV blijft overkoepelend aanwezig in het traject. Het UWV zal dan ook rond het eerste jaar de (eerstejaars)ziektewetbeoordeling uitvoeren. Dit proces begint rond week 42, waarbij zowel u als uw (ex-)werkgever het verzoek krijgen om informatie aan te leveren aan het UWV.

Het UWV beoordeelt of u nog recht heeft op een ziektewetuitkering en of uw ziektewettraject daarmee wel of niet een tweede jaar ingaat. Er zijn 3 beslissingen mogelijk:

  • U kunt 65% of meer verdienen van uw oude loon. Uw ziektewetuitkering zal stoppen na 1 maand na de beslissing van het UWV.
  • U kunt minder dan 65% verdienen van uw oude loon. Uw ziektewetuitkering zal worden voortgezet naar het tweede ziektejaar.
  • U kunt op het moment van de beoordeling niet werken. Uw ziektewetuitkering zal voor nu worden voortgezet naar het tweede ziektejaar.

Hoe wordt dit beoordeeld?

Vanaf het eerste jaar kan uw ziektewetuitkering worden stopgezet als u in theorie 65% of meer kunt verdienen van uw oude loon met uw huidige belastbaarheid. Dus ook als u nog niet volledig bent hersteld. Het UWV zal daarom uw arbeidsongeschiktheidspercentage berekenen in verhouding met uw oude verdiensten.

  1. U ontvangt een vragenlijst en dient deze in te vullen en, samen met uw CV, terug te sturen via de bijgevoegde retourenvelop naar het UWV.
  2. Uw (ex-)werkgever, of in dit geval de uitvoerende partij Resolu, vult het werkgeversgedeelte in. De arts, POB’er of casemanager taakdelegatie vullen het medische gedeelte in, dat vanuit Resolu naar het UWV wordt gestuurd.
  3. Zodra het UWV deze informatie heeft ontvangen, zal het UWV het proces verder in gang zetten en zal het UWV u uitnodigen voor een eerste afspraak met de verzekeringsarts.
  4. De verzekeringsarts stelt een FML, functiemogelijkhedenlijst, en een medische rapportage op.
  5. Hierna volgt een afspraak met de arbeidsdeskundige van het UWV. De arbeidsdeskundige raadpleegt het Claim Beoordelings- en Borgingssysteem (CBBS) systeem en berekent met uw FML uw verdiencapaciteit.
  6. U ontvangt per post de beschikking, bestaande uit de beslissing en de rapportages van zowel de verzekeringsarts (sociaal medische rapportage) als de arbeidsdeskundige (arbeidsdeskundig rapport).
  7. Uw (ex-)werkgever ontvangt een kopie van de beschikking en het arbeidsdeskundig rapport, maar niet de medische rapportage. Wij zullen u vragen om deze rapportage te delen met ons medisch secretariaat. De medische rapportage is dan inzichtelijk voor de arts, POB’er of casemanager taakdelegatie van Resolu. U bent hier niet toe verplicht, het helpt echter om uw belastbaarheid af te stemmen.

Ziektewet en WGA aanvragen

Bent u op zoek naar begeleiding en duidelijke informatie bij het aanvragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen? Ontvang deskundige hulp en ontdek alles wat u moet weten om het aanvraagproces soepel te doorlopen.