Wanneer een medewerker door ziekte niet kan werken, maar ook geen aanspraak kan maken op loondoorbetaling van de werkgever, kan een (ex-)medewerker een Ziektewet-uitkering krijgen.

Wanneer heeft een (ex-) medewerker recht op een Ziektewet-uitkering?

Wanneer een medewerker een tijdelijk of vast dienstverband heeft, zal de werkgever in de meeste gevallen tijdens ziekte het loon doorbetalen. In sommige gevallen kan een medewerker toch recht hebben op een Ziektewet-uitkering. Ook wanneer een medewerker geen dienstverband heeft, zijn er situaties waarin de medewerker toch in aanmerking komt voor deze uitkering.

In de gevallen dat een medewerker een werkgever heeft

Er zijn een aantal bijzondere situaties wanneer een medewerker recht heeft op een Ziektewet-uitkering. De situaties zijn:

 • De medewerker valt onder de no-riskpolis;
 • De medewerker wordt ziek door zwangerschap of de bevalling;
 • De medewerker wordt ziek door orgaandonatie.

In de gevallen dat een medewerker geen werkgever heeft

In de volgende gevallen heeft een medewerker zonder werkgever toch recht op een Ziektewet-uitkering:

 • Wanneer de medewerker een uitzendkracht is en ziek wordt
 • Wanneer de medewerker een oproep- of invalkrach is en ziek wordt
 • De medewerker heeft een fictief dienstverband en is ziek
 • Wanneer het contract van de medewerker afloopt tijdens ziekte
 • Wanneer de medewerker een WW-uitkering krijgt en ziek is
 • Wanneer de medewerker een WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering krijgt en ziek is
 • Wanneer de medewerker vrijwillig verzekerd is voor de Ziektewet
 • Wanneer een medewerker doorwerkt na hij of zij de AOW-leeftijd heeft bereikt en ziek is.

Hoe lang heeft een medewerker recht op een Ziektewet-uitkering?

Een medeweker heeft maximaal twee jaar recht op een Ziektewet-uitkering. De eerste uitkering ontvangt de medewerker uiterlijk 6 weken na de ziekmelding. De uitkering kan door verschillende redenen eerder stoppen, zoals:

 • De medewerker meldt zich weer beter
 • Wanneer de eerstejaars ziektewetbeoordeling is uitgevoerd en de medewerker is minder dan 35% arbeidsongeschikt
 • De medewerker heeft de AOW-leeftijd bereikt
 • De medewerker is langer dan één maand gedetineerd is
 • De medewerker komt te overlijden

Hoe hoog is een Ziektewet-uitkering?

De hoogte van de Ziektewet-uitkering is mede afhankelijk van het loon van de voorgaande periode dat iemand ziek werd. De hoogte van de uitkering is o.a. gebonden aan het maximumdagloon. De hoogte van de Ziektewet uitkering bedraagt 70% van het maximumdagloon.

Waarom is een Ziektewet-uitkering fors lager dan loon uit arbeid?

Als een medewerker ziek uit dienst gaat, dan kan het zijn dat de ex-medewerker recht heeft op een Ziektewet-uitkering. De hoogte van de Ziektewet-uitkering is hetzelfde ongeacht of de ex-werkgever hiervoor Eigenrisicodrager (ERD) wel of niet is. Het verschil zit hem wel in de uitbetaling, mocht de ex-werkgever Eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet, dan zal de ex-werkgever veelal het bedrag overmaken aan de ex-medewerker. Als er geen sprake is van Eigenrisicodrager voor de Ziektewet dan maakt het UWV dit maandelijks over.

Uitkering bij Ziektewet en doorbetaling bij ziekte

Regelmatig krijgen de casemanagers van Resolu de opmerking dat de hoogte van een Ziektewet-uitkering lager is dan gedacht. Vaak denken ex- medewerkers ‘maar ik zit nog in mijn eerste ziektejaar dus ik krijg 100% uitbetaald’, dit is echter onterecht en komt doordat een Ziektewet-uitkering anders wordt vastgesteld dan het bedrag van de loondoorbetaling bij ziekte. De uitkering bedraagt 70% van het dagloon. Dit is het loon dat de medewerker gemiddeld bij de laatste werkgever verdiende vóór de medewerker ziek werd. Het dagloon is inclusief vakantiegeld. Er zal dus geen vakantiegeld in mei worden uitgekeerd of resterend vakantiegeld als de Ziektewet-uitkering stopt.

Whitepapers & Webinars

Alles wat u moet weten over de Ziektewet

De Ziektewet (ZW) is een Nederlandse wet die regelt dat zieke werknemers, in gevallen waarbij …

Aanvragen
Webinar: Het beheersen van uw geldstromen

U weet het ongetwijfeld; u bent maximaal 12 jaar financieel …

Aanvragen
Webinar: Alles wat u moet weten over de ziektewet

De Ziektewet (ZW) is een Nederlandse wet die regelt dat zieke werknemers, in gevallen waarbij …

Aanvragen