Re-integratiecheck bij Arbeidsongeschiktheid

Wat is een re-integratiecheck

Bij de re-integratiecheck bekijken onze (geregistreerde) casemanagers enkele of al uw verzuimdossiers. Zij lopen deze dossiers na op correcte toepassing wet- en regelgeving en bekijken of alle mogelijkheden benut zijn. Op basis van deze check krijgt u een helder en concreet advies.

Naast de re-integratiecheck, controleren wij ook u geen andere kansen mist om kosten te beperken. Hierbij kunt u denken aan premiekortingen, uitkeringen en het verhalen van kosten op verzekeraars.

Resolu - Re-integratiecheck

Waarom een re-integratiecheck

Wanneer u een arbeidsongeschikte medewerker in dienst hebt, verwacht het UWV dat u, als werkgever, er alles aan doet om deze medewerker te laten re-integreren. Dit kan binnen uw eigen organisatie zijn (in zijn eigen werk of ander passend werk), maar wanneer dit niet mogelijk is, ook bij een andere organisatie. De juistheid en tijdigheid van uw acties, begeleiding en sturing bepalen of het UWV, aan het einde van de 104 weken wachttijd, de WIA-aanvraag in behandeling neemt of niet. Wanneer het UWV vindt dat er in het hele proces re-integratiekansen zijn gemist, kunt u een loonsanctie krijgen. Onze casemanagers helpen u om de kosten te minimaliseren en deze loonsanctie eventueel te voorkomen.

Interesse?

Neem contact met ons op en krijg meer grip op uw financiële risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid binnen uw organisatie.

Ziektewet en WGA aanvragen

Bent u op zoek naar begeleiding en duidelijke informatie bij het aanvragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen? Ontvang deskundige hulp en ontdek alles wat u moet weten om het aanvraagproces soepel te doorlopen.