Resolu verzorgt trainingen en workshops op maat

Werkgevers zijn verplicht om zich in te zetten voor zieke medewerkers die dreigen uit dienst te gaan. Ze worden geacht ondersteuning te bieden bij re-integratie om verzuim en schade zo veel mogelijk te voorkomen. De kosten van de medewerkers die ziek uit dienst gaan komen individueel voor rekening van de grote werkgevers. Vaak besluiten werkgevers om eigenrisicodrager te worden om meer sturing te behouden op de schade. Tegelijkertijd moeten zij dit doen in een omgeving die continu verandert, denk bijvoorbeeld aan veranderende wetgeving, gerechtelijke uitspraken en privacy. Het zijn onderwerpen waar actuele kennis over noodzakelijk is.

Resolu verzorgt trainingen en workshops op maat. Wij willen ervoor zorgen dat uw kennis over de Ziektewet, de WGA en de gevolgen van eigenrisicodragerschap voldoende is. En dat u weet wat uw invloed kan zijn op het beheersen van deze risico’s. Hierbij kijken we naar de behoefte van de klant en stemmen daar de trainingen en workshops op af.

Ziektewet en WGA aanvragen

Bent u op zoek naar begeleiding en duidelijke informatie bij het aanvragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen? Ontvang deskundige hulp en ontdek alles wat u moet weten om het aanvraagproces soepel te doorlopen.