De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten, oftewel Wajong, is er voor jongeren onder de 18 jaar die door ziekte of een handicap niet of niet meer kunnen werken. Ook jongeren tussen de 18 en 30, die tijdens hun studie een ziekte of handicap krijgen, kunnen in aanmerking komen voor deze uitkering.

Hoogte Wajong-uitkering

Wanneer je helemaal niet kan werken heb je recht op een Wajong-uitkering van 75% van het minimumloon. Dit kan worden aangevuld met verschillende toeslagen.

Wanneer je gedeeltelijk kan werken, heb je recht op een Wajong-uitkering van maximaal 70% van het minimumloon. Dit gaat al in wanneer wordt vastgesteld dat je gedeeltelijk weer kan werken, ook al heb je nog geen baan.

Hoe lang heb je recht op een Wajong-uitkering?

Een Wajong-uitkering start vanaf je 18e verjaardag of 1 jaar nadat je een ziekte of handicap kreeg tijdens de studie. Deze uitkering loopt tot aan de AOW-leeftijd.

Het kan ook dat de uitkering wordt stopgezet. Dit kan gebeuren wanneer iemand:

 • Weer volledig kan werken;
 • Naar het buitenland verhuist, behalve wanneer
  • Je moet verhuizen voor medische behandeling;
  • Je ouders of verzorgers verhuizen naar het buitenland en jij bent afhankelijk van hen voor de dagelijkse verzorging;
  • Of wanneer je in het buitenland betaald werk kan vinden (dit heeft wel invloed op de hoogte van de uitkering).

Het kan zijn dat er veranderingen plaatsvinden in de hoogte van de uitkering. Dit kan komen doordat:

 • Iemand meer of minder gaat verdienen;
 • Het minimum(jeugd)loon verandert;
 • Tot het 21e jaar met je verjaardag;
 • Na een herbeoordeling door het UWV en het arbeidsvermogen is aangepast
 • Wanneer je een garantiebedrag krijgt en het minimumloon stijgt. Dan verandert ook de hoogte van het garantiebedrag.

Whitepapers & Webinars

Geen whitepapers gevonden.