krijgen wanneer zij aan twee voorwaarden voldoen: 1) de medewerker is 2 jaar of langer ziek en kan (in te toekomst) weer (meer) gaan werken en 2) met het werk verdient de medewerker nog 35-80% van het oude loon.

Van WGA naar IVA

Het kan zijn dat iemand nu tussen de 80% en 100% arbeidsongeschikt is, maar dat in de toekomst – binnen 5 jaar – de belastbaarheid toeneemt. In dit geval valt een medewerker onder de WGA. Indien de medewerkers binnen 5 jaar alsnog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt raakt door dezelfde oorzaak, dan kan hij of zij in aanmerking komen voor de IVA.

5 tips om uw organisatie WGA-proof te maken

U als werkgever bent verantwoordelijk voor alle medewerkers bij ziekte – zowel vast als flexibel. Dit betekent dat het voor u belangrijk is om actief na te denken over het slim afdekken van de risico’s. Dat blijkt in de praktijk niet altijd gemakkelijk. Daarom helpen we u graag op weg!

Tip 1. Maak werk van preventie

Als het gaat om WGA-lasten, is de keuze tussen UWV en privaat verzekeren niet de belangrijkste kwestie voor werkgevers. Het voorkomen van uitval moet prioriteit nummer één zijn. U zult dus aan de slag moeten met preventie. Of u nu publiek of privaat verzekerd bent, het gaat erom dat uw medewerkers aan de slag blijven. En als ze dan toch uitvallen, dan zo snel mogelijk weer re-integreren. Immers, hoe langer iemand uit de running is, hoe lastiger en duurder het is om deze medewerkers weer aan het werk te krijgen.

Tip 2. Denk na over inzetbaarheid

In Nederland is ervoor gekozen om schade bij verzuim toe te rekenen aan werkgevers (voor maximaal 12 jaar). Als werkgever moet u daarom nadenken over de inzetbaarheid van uw medewerkers. Niet alleen preventief, maar ook tijdens verzuim. Denk hierbij aan investeren in opleidingen en persoonlijke coaching. Medewerkers blijven zo in ontwikkeling en kunnen zich makkelijker aanpassen aan veranderende (werk)omstandigheden. Zo helpt u om uw medewerkers verder te helpen in hun carrière, ook als deze buiten uw organisatie ligt.

Tip 3. Benut vangnetregelingen

Check goed of er een vangnetregeling of een no-risksituatie van toepassing is. Het benutten van deze regelingen zorgt niet alleen voor een besparing op uw verzuim- of Ziektewet-kosten, maar voorkomt ook (onnodige) WGA-kosten gedurende 10 jaar. Lees hiervoor ook de whitepaper ‘laat u als werkgever onnodig geld liggen?’.

Tip 4. (Her)overweeg de financieringskeuze

Publiek en privaat zijn twee verschillende financieringsmodellen. Voor veel werkgevers is een (her)overweging tussen de verzekeringsopties lastig. De wet- en regelgeving blijkt vaak complex, waardoor de voor- en nadelen van beide opties niet altijd helder zijn. Eén op één vergelijking van de premies leidt daardoor vaak tot een verkeerde inschatting van de werkelijke kosten. Voorkom dat u de WGA-kosten geïsoleerd bekijkt. Van preventie aan de voorkant, tot de kosten voor de WGA aan de achterkant – het hangt allemaal met elkaar samen. Met daarbij ook oog voor wat de oorzaken zijn en hoe uitval te voorkomen is. Lees hiervoor ook de whitepaper ‘Waarom eigenrisicodrager worden of blijven?’

Tip 5. Voer regie over een netwerk

De organisatie van de werkgever bevindt zich idealiter in een netwerk met daarin dienstverleners die zich dag in dag uit bezig houden met preventie, duurzame inzetbaarheid, verzuim en schadelastbeheersing. Deze organisaties kunnen u als organisatie adviseren om de schadelast zoveel mogelijk te beperken.

Whitepapers & Webinars

Alles wat u moet weten over de WGA

WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze uitkering ontvangt een …

Aanvragen
Webinar: Het beheersen van uw geldstromen

U weet het ongetwijfeld; u bent maximaal 12 jaar financieel …

Aanvragen
Alles wat u moet weten over de WGA (Wet gedeeltelijk arbeidsgeschikten)

WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze uitkering ontvangt een …

Aanvragen