WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Om een WIA-uitkering te mogen ontvangen, moet iemand aan twee voorwaarden voldoen, namelijk:

  1. u kunt door ziekte niet of minder werken
  2. door ziekte verdient u niet uw oude loon.

Het is niet voor iedereen mogelijk om een WIA-uitkering te ontvangen. Het is niet mogelijk wanneer iemand:

  • Al een WAO-uitkering krijgt
  • Zelfstandig ondernemer is en niet UWV verzekerd is
  • Woont in of verhuist naar een niet-verdragsland.

Wanneer een WIA-uitkering aanvragen

Wanneer een medewerker 88 weken ziek is, krijgt hij of zij een brief van het UWV. Vanaf dit moment heeft de medewerker ongeveer 6 weken de tijd om de WIA-aanvraag in te dienen. Dient u de aanvraag later in, dan ontvangt u ook de uitkering pas later. Dit betekent dat of de werkgever het loon of Ziektewet-uitkering langer moet doorbetalen of dat er, indien er geen werkgever is, er tijdelijk geen inkomsten zijn.

Na de WIA-aanvraag

Wanneer deze aanvraag is gedaan – betekent het dan dat de werkgever klaar is met de re-integratie activiteiten? Het antwoord op deze vraag is nee. Ondanks dat de WIA-aanvraag is gedaan, betekent het dat werkgever en medewerker nog steeds dezelfde verantwoordelijkheden hebben om te werken aan de re-integratie de daarbij horende rechten en plichten.

Dient de medewerker de WIA-aanvraag niet op tijd in, dan is het belangrijk dat u de medewerker schriftelijk erop wijst dat het te laat aanvragen van WIA-aanvraag gevolgen kan hebben voor een eventuele overbrugging tot het UWV de eventuele WIA-uitkering uitbetaalt.

WIA-beoordeling

Als de (ex-)medewerker de WIA-aanvraag heeft gedaan, gaat het UWV eerst bekijken of alle documenten bij hen binnen zijn gekomen. Als er geen werkgever meer is, zullen deze zogenaamde RIV stukken per post dienen te worden verstuurd naar het UWV. Als er wel een werkgever is, kan de werkgever alle stukken uploaden in het werkgeversportaal.

Het UWV zal eerst een beoordeling maken wat de (ex) medewerker en (ex) werkgever hebben gedaan in het kader van de re-integratie. Zij gebruiken hiervoor alle aangeleverde stukken door (ex-) medewerker en (ex-) werkgever.

Als het UWV heeft beoordeeld dat er voldoende is gedaan gaan zij verder met de WIA-aanvraag in behandeling nemen. Een afspraak met de verzekeringsarts zal dan volgen. Vindt de verzekeringsarts van UWV dat er mogelijkheden zijn om te werken? Dan zal er een afspraak met de arbeidsdeskundige van het UWV worden gepland.

De arbeidsdeskundige bekijkt wat de (ex-) medewerker met 3 banen theoretisch zou kunt verdienen. De arbeidsdeskundige neemt dan het middelste loon van deze 3 beroepen en berekent het verschil met het loon dat er verdiend werd voordat de (ex-) medewerker ziek werd. Dit verschil bepaalt het uiteindelijke arbeidsongeschiktheidspercentage.

Vervolgens komt er een brief vanuit het UWV richting werkgever en medewerker waarin onder andere staat:

  • Of er een WIA-uitkering toegekend wordt;
  • Welk soort WIA-uitkering, de hoogte en per wanneer de WIA-uitkering ingaat;
  • En of er wellicht sprake is van een no risk polis voor de toekomst.

Zowel een (ex-) medewerker en (ex-) werkgever kunnen in bezwaar gaan tegen de beslissing van het UWV. In de brief staat ook genoemd voor welke datum dit dient ingediend te zijn. Resolu kan u helpen met bezwaar en eventueel ook beroep.

Whitepapers & Webinars

WIA beoordeling, en nu?

U weet het ongetwijfeld; u bent maximaal 12 jaar lang …

Aanvragen