Casemanager ziektewet

De casemanager ziektewet voert namens uw ex-werkgever de regie over het ziektewettraject. Uw casemanager neemt de begeleiding namens uw ex-werkgever op zich nadat u ziek uit dienst bent getreden. Deze begeleiding duurt t/m 104 weken verzuim, dan loopt het traject af en kunt u voor een WIA-uitkering in aanmerking komen. De casemanager zorgt dat de juiste stappen in het kader van Wet Verbetering Poortwachter worden genomen. De casemanager is voor u een vast contactpersoon (al kan wisseling voorkomen) en het eerste aanspreekpunt voor zowel u als uw ex-werkgever.

U hoeft met de casemanager ziektewet geen medische gegevens te delen, echter kan het de begeleiding vanuit de casemanager wel helpen indien u wat achtergrond informatie deelt. U staat hier zelf vrij in wat u wel en niet wilt delen. Een uitzondering hierop is de casemanager taakdelegatie. De casemanager zal voornamelijk met u bespreken wat er nog kan en niet kan in re-integratie. Het advies van de (bedrijfs)arts van Resolu is daarbij leidend.

De casemanager is er zowel voor u als voor uw ex-werkgever, op neutrale en onafhankelijke wijze. Hij of zij ondersteunt en informeert op basis van expertise en Wet Verbetering Poortwachter. Daarbij kan de casemanager samenwerken met het UWV en met andere professionals zoals bijv. een (bedrijfs)arts, een mediator, een arbeidsdeskundige of een spoor 2 consulent. Uiteraard handelt uw casemanager volgens de privacywetgeving.

Casemanager taakdelegatie

De casemanager taakdelegatie werkt onder verantwoordelijkheid en toezicht van een bedrijfsarts van Resolu. Onder strikte voorwaarden mag de casemanager taakdelegatie wel naar uw medische situatie vragen en bepaalde taken gedelegeerd krijgen van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts blijft altijd eindverantwoordelijk voor de medische beoordeling. De casemanager taakdelegatie heeft te maken met hetzelfde beroepsgeheim als de bedrijfsarts. Indien er sprake is van taakdelegatie, zal uw casemanager u hierover informeren.

Laatste nieuws & webinars