Na 104 weken ziekte zal uw ziektewet aflopen. Daarbij ook de begeleiding vanuit Resolu én de betaling van de ziektewetuitkering. heeft een WIA-aanvraag gedaan bij het UWV. Wellicht heeft u al een beslissing ontvangen. Hierbij informeren wij u over de laatste stappen in dit traject.

U heeft een WIA-beslissing ontvangen

Als u al een WIA-beslissing heeft ontvangen, staan in de brief van het UWV de details over de startdatum en de hoogte van de uitkering. In onderstaande tabel is verder algemene informatie te vinden.

AO%

(arbeidsongeschiktheid)

Recht uitkering Hoogte uitkering Verplicht re-integreren?
0-35% U krijgt geen WIA-uitkering. U kunt een WW-uitkering aanvragen. N.V.T. N.V.T.
35-80% U ontvangt een WIA-uitkering (WGA). U krijgt de eerste 2 maanden een loongerelateerde uitkering (LGU) van 75% van uw laatstverdiende loon. Vanaf de 3e maand krijgt u 70% tot het einde van de LGU -periode. De duur van de LGU-periode is afhankelijk van uw arbeidsverleden (gelijk aan uw WW-rechten).

Na de LGU-periode ontvangt u een loonaanvullingsuitkering (LAU) of een vervolguitkering (VVU). Dit is afhankelijk van uw neveninkomsten.

–          VVU:

Indien u geen inkomen heeft of minder dan 50% van het door het UWV berekende “restverdiencapaciteit” verdiend, dan valt u terug naar de VVU. Uw totale inkomsten dalen dan sterk, dit komt doordat de VVU is gekoppeld aan een % van het minimumloon.

–          LAU:

Verdient u 50% of meer van uw “restverdiencapaciteit” dan heeft u recht op de LAU en behoudt u een evenredige uitkering (70% van uw laatstverdiende loon)

Ja
80-100% niet duurzaam arbeidsongeschikt U ontvangt een WIA-uitkering (WGA). De uitkeringshoogte is 70% van het laatstverdiende loon.

U mag maximaal 20% bijverdienen om deze uitkering te behouden.

Ja
80-100% duurzaam arbeidsongeschikt U ontvangt een IVA-uitkering. De uitkeringshoogte is 75% van het laatstverdiende loon.

U mag maximaal 20% bijverdienen om deze uitkering te behouden.

Nee

Meer informatie over bovenstaande tabel vind u op de website van het UWV. 

U heeft nog geen WIA-beslissing ontvangen

U heeft nog geen beslissing van het UWV ontvangen. Uw ziektewetuitkering stopt na 104 weken ziekte. U kunt bij 102 weken ziekte een voorschot op uw WIA-uitkering ontvangen. U kunt hiervoor bellen met 088 – 898 92 95. Het UWV zal u dan meer informatie hierover geven. Het voorschot zal het gat tussen het einde van uw ziektewetuitkering en de start van de WIA-uitkering opvangen.

Heeft het UWV na 104 weken nog geen beslissing genomen en u hier niet van op de hoogte gebracht? Dan kunt u een “melding te late beslissing” insturen naar het UWV. U verzoekt het UWV dan om alsnog binnen 2 weken een beslissing kenbaar te maken. U kunt ook recht hebben op een vergoeding. Meer informatie vind u op op de website van het UWV.

In de bovenstaande tabel kunt u alvast wel bekijken welke consequenties aan welke beslissing verbonden zijn. Eventueel kan uw casemanager een verwachting met u bespreken, deze kan echter afwijken van de daadwerkelijke beslissing.

Laatste nieuws & webinars