Wanneer uw dienstverband tijdens ziekte eindigt, zal uw ex-werkgever hiervan melding maken bij het UWV. Er is, vanaf het moment dat u uit dienst bent gegaan, geen sprake meer van loon. U kunt mogelijk wel recht hebben op een ziektewetuitkering. Dit kan ook het geval zijn wanneer u na uitdiensttreding ziek bent geworden binnen een bepaalde termijn én u nog geen nieuwe werkgever heeft.

Eigenrisicodragerschap

Een werkgever heeft de keuze om de ziektewet onder te brengen bij het UWV, en daarvoor de bijbehorende werkgeverspremies af te dragen aan het UWV. In dat geval zal uw ziektewetuitkering en re-integratiebegeleiding door het UWV worden uitgevoerd. Een werkgever kan er ook voor kiezen om Eigenrisicodrager te worden. De werkgever neemt dan voor een groot deel de rol van het UWV over wanneer iemand ziek uit dienst gaat. Zo betaald de eigenrisicodragende werkgever de ziektewetuitkering én is deze verantwoordelijk voor re-integratie volgens Wet Verbetering Poortwachter. Een eigenrisicodrager kan ervoor kiezen om dit te verzekeren of om zelf de kosten te dragen. Als u bent aangemeld bij Resolu, houdt dit in de meeste gevallen in dat uw werkgever voor het laatste heeft gekozen, zij is dan eigenrisicodrager in zuivere vorm.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het UWV.

Rol Resolu

Resolu voert namens uw ex-werkgever de begeleiding in re-integratie volgens Wet Verbetering Poortwachter uit. Ook kan Resolu voor uw ex-werkgever een rol spelen in de maandelijkse berekening van uw uitkering en de specificaties hiervan.  Resolu neemt de begeleiding van de ex-werkgever over vanaf het moment van uitdiensttreding. Voor het verzuim en de afspraken tijdens dienstverband kunt u nog bij uw ex-werkgever terecht. Uw casemanager van Resolu is uw eerste aanspreekpunt. Resolu is onderdeel van paraDIGMA groep.

Rol UWV

Het UWV zal niet direct betrokken zijn bij uw ziektewetbegeleiding. Echter is het UWV wel overkoepelend betrokken. Het UWV zal Resolu of uw ex-werkgever informeren over de hoogte van uw uitkering. Voor sommige vraagstukken zal Resolu toestemming vragen aan het UWV. Ook zal het UWV u bij 1 jaar ziekte oproepen voor een (eerstejaars)ziektewetbeoordeling. Als u het niet eens bent met de re-integratie, kunt u bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen. Dit zijn een aantal voorbeelden van betrokkenheid van het UWV. Uw casemanager informeert u hierover indien dit aan de orde is.

Hoe nu verder?

Uw ex-werkgever zal u aanmelden of heeft u reeds aangemeld bij Resolu. Een casemanager van Resolu neemt contact met u op om de vervolgstappen met u te bespreken.

Laatste nieuws & webinars