De Ziektewetuitkering is meestal 70% van uw dagloon. Dit is het loon dat u gemiddeld per dag verdiende in de periode van 1 jaar. Hiervoor wordt uw sv-loon gedeeld door het totale aantal werkdagen van de maanden waarin u loon kreeg.

In de volgende situaties is uw Ziektewetuitkering 100% van uw dagloon:

  • U wordt voor of direct na uw zwangerschapsverlof ziek door de zwangerschap of bevalling. Er is sprake van WAZO.
  • U bent ziek door orgaandonatie.

In deze situaties zal het UWV u verder begeleiden en uw ziektewetuitkering uitbetalen.

Voorlopig dagloon en definitief dagloon

Resolu vraagt uw dagloon op bij het UWV. Het UWV heeft namelijk inzage in uw loongeschiedenis en bepaalt om die reden de definitieve hoogte van uw ziektewetuitkering. De informatie over het dagloon kan even duren. Het kan zijn dat u eerst een voorlopig dagloon krijgt uitbetaald bij de eerste betaling van de ziektewetuitkering. Het voorlopig dagloon is gebaseerd op uw loonstroken, aangeleverd door uw ex-werkgever. Na ontvangst van het dagloon van het UWV, zal er met terugwerkende kracht een verrekening plaatsvinden.

Berekening ziektewetuitkering

Het ziektewet dagloon wordt vermenigvuldigd met het aantal werkbare dagen in de kalendermaand. Gemiddeld is dit per maand 21,75, maar het kan per kalendermaand verschillen.

Een voorbeeld: uw dagloon is vastgesteld op €100,- bruto per dag. Januari 2023 heeft 22 werkbare dagen in de kalendermaand. De bruto ziektewetuitkering inclusief vakantiegeld is dan: €2.200,-.

In sommige sectoren is er sprake van een aanvulling. Uw casemanager kan met u bespreken of hiervan sprake is.

Betaling ziektewetuitkering

De salarisverwerker van Resolu berekent de maandelijkse uitkering en deelt dit met uw ex-werkgever. Uw ex-werkgever is verantwoordelijk voor een tijdige uitbetaling. De uitkering heeft u tussen de 2e en 5e van elke kalendermaand op uw rekening. Indien dit niet het geval is, neemt u contact op met uw casemanager. De casemanager neemt vervolgens contact op met uw ex-werkgever.

Loket

In het begin van uw traject heeft u een mail ontvangen met inloggegevens voor Loket. Let op: dit is niet Dossier.nu, in Dossier.nu staan documenten betreffende uw re-integratie.
Let er op dat u het account snel activeert, anders verloopt de inlogcode. Indien u niet kunt inloggen en u bent nog niet eerder ingelogd, neem dan contact op met uw casemanager. Indien u al wel eerder bent ingelogd en u weet uw wachtwoord niet meer, dan kunt u uw wachtwoord resetten via werknemer.loket.nl.

Neveninkomsten

U dient betaalde neveninkomsten aan ons door te geven. Als het om een betaald dienstverband gaat, levert u z.s.m. uw loonstroken bij uw casemanager aan.

Deze neveninkomsten worden namelijk verrekend met uw uitkering. Resolu of de salarisverwerker neemt geen contact op met uw nieuwe werkgever over de nieuwe inkomsten.

Het uitgangspunt is dat “werken loont”. U wordt gekort op uw uitkering, maar niet volledig. U houdt van elke extra verdiende euro ongeveer €0,30 cent extra over op uw uitkering.

Indien u ZZP-activiteiten uitvoert, dient u bij ons de belastbare winst aan te leveren. Wij adviseren u om met uw boekhouder te bespreken hoe dit bij ons aan te leveren.

Loonheffing

Op uw uitkering wordt loonheffingskorting toegepast. Indien u dit niet wilt, geeft u dit z.s.m. aan bij uw casemanager. Ook als uw situatie verandert, is het goed om dit met uw casemanager te bespreken.

Veelgestelde vragen

Is er een maximum uitkering?
Ja, er is sprake van een maximum dagloon. Dit bedraagt per 01-07-23 €264,57. Dit dagloon wordt 2 x per jaar geïndexeerd. De hoogte van de ziektewetuitkering bedraagt 70% van het maximum dagloon.

Wat als er een verschil is in het voorlopig dagloon en het definitieve dagloon?
Tot op heden heeft onze salarisverwerker gewerkt met een voorlopig dagloon, gebaseerd op de door uw ex-werkgever aangedragen loonstroken. De afwijking tussen het voorlopig dagloon en het definitieve dagloon zal worden verrekend met de eerstvolgende uitkering. Dat houdt in dat als u tot heden te weinig uitbetaald heeft gekregen, u het verschil de volgende keer extra krijgt uitbetaald.

Wat als ik het niet eens bent met het, door het UWV vastgestelde, definitieve dagloon?
Onze salarisverwerker checkt het definitief vastgestelde dagloon van het UWV op een aantal punten. Echter hebben Resolu noch de salarisverwerker inzicht in uw loongeschiedenis en is het om die reden onmogelijk om een uitspraak te doen over de hoogte van uw dagloon. Wij raden u aan om contact hierover op te nemen met het UWV.

Krijg ik een loonstrook?
Ja, de stroken van uw uitkeringen zijn overzichtelijk in het werknemersportaal Loket.

Krijg ik vakantiegeld?
Nee, in het ziektewet dagloon is al vakantiegeld opgenomen. U krijgt niet nog extra vakantiegeld in een bepaalde maand.
Kijk hier voor meer informatie. 

Bouw ik pensioen op?
Nee, u bouwt geen pensioen op over uw ziektewetuitkering.
Kijk hier voor meer informatie. 

In mijn CAO staat dat ik 100% of 90% uitbetaald dient te krijgen gedurende de eerste 2 jaar, hoe zit dat?
In de CAO zijn afspraken opgenomen over ziekte. In de meeste gevallen gaan dergelijke afspraken over ziekte tijdens dienstverband. Indien in uw CAO staat dat het ook over ziekte ná dienstverband betreft, kunt u contact opnemen met uw casemanager. De casemanager kan dit weer overleggen met uw ex-werkgever.

Ik kom niet meer rond, wat nu?
Wij raden u aan om opnieuw uw toeslagen te bekijken. U kunt hierover ook contact opnemen met het UWV en eventueel uw gemeente. Er bestaan wellicht bepaalde regelingen waarvan u gebruik kunt maken.

Laatste nieuws & webinars