Succesverhaal: een besparing van ruim 2 ton!

Er wordt nog vaak gedacht dat u enkel als eigenrisicodrager voor de ziektewet en/of WGA grip kunt krijgen op uw schadelast. Als eigenrisicodrager bent u namelijk rechtstreeks verantwoordelijk voor de begeleiding tijdens de ziektewet periode van maximaal 104 weken en de WGA periode van maximaal 10 jaar. Samen met een eventuele verzekeraar/uitvoerder kunnen acties en interventies ingezet worden om uw schadelast te beperken. Wanneer u als werkgever publiek verzekerd bent, dan ligt die begeleiding bij het UWV waardoor er gedacht wordt dat er weinig tot geen grip is.

Maar niets is minder waar 

Ook als publiek verzekerde werkgever zijn er mogelijkheden om grip te krijgen op de schadelast. Resolu heeft al talloze werkgevers geholpen om dit te realiseren.

Zoals bijvoorbeeld bij een klant van Resolu. Via de werkhervattingskas (WHK), die elke werkgever ontvangt aan het einde van ieder jaar, kwamen we er achter dat deze werkgever op dat moment een schadelast had van ruim €300.000,- per jaar van (oud-)medewerkers die in de WGA zitten. Dit zijn (oud-)medewerkers die na 104 weken verzuim een WIA-beoordeling hebben gehad, waarbij zij arbeidsongeschikt zijn verklaard. Als werkgever blijft u, maximaal nog 10 jaar, direct of indirect verantwoordelijk voor de uitkering en/of begeleiding van deze (oud-)medewerkers. De directe of indirecte verantwoordelijkheid hangt af van het gegeven of u als werkgever wel of geen eigenrisicodrager bent.

Veel van deze (oud-)medewerkers zaten al enkele jaren in de WGA. Resolu heeft voor deze werkgever verschillende onderzoeken uitgevoerd en informatie verzameld om vervolgens actief herbeoordelingen aan te vragen bij het UWV. Het eindresultaat hiervan was dat de daadwerkelijke schadelast van ruim €300.000,- is gezakt naar €70.000,-. Een besparing van ruim 2 ton!

Meer weten? 

Wilt u meer weten hoe Resolu uw organisatie kan helpen in het reduceren van uw schadelast, neem dan contact met ons op!


Laatste nieuws & webinars

Resolu banner 6

Webinar 'Laat u als werkgever onnodig geld liggen?'

Beeld6

Webinar 'Waarom zou u eigenrisicodrager worden of blijven'?