Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt normaliter ingezet rond de tien maanden verzuim, dus nog voor de eerstejaarsevaluatie. De uitkomst hiervan wordt vaak meegenomen in het opstellen van de eerstejaarsevaluatie. Hierin legt de leidinggevende / HR / werkgever? vast hoe de re-integratie er in het verleden en heden uit zal zien. Het geeft richting voor de re-integratie en is een verplichting vanuit het UWV.

Ziek uit dienst

Wanneer een medewerker ziek uit dienst gaat tijdens het eerste verzuimjaar (binnen de eerste 12 maanden) en u bent eigenrisicodrager (ERD) voor de Ziektewet dan hoeft u toch geen Arbeidsdeskundig Onderzoek te laten doen – of misschien wel? De medewerker is ziek uit dienst of gaat spoedig ziek uit dienst – dus uit uw vizier en verantwoordelijkheid, toch?

Mogelijkheden voor re-integratie

Zo simpel is het niet. Als de werkgever eigenrisicodrager is voor de ziektewet blijft de re-integratieverplichting ook voor spoor 1 (dus terugkeer in het eigen werk) bestaan. Het tijdig uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek is dan juist van belang, zowel voor de werkgever als medewerker. Het is raadzaam om dit vaak wat eerder in te zetten dan bij een medewerker die nog in dienst is. De reden hiervoor is dat de medewerker vaker niet volledig terugkeert in het eigen werk bij de eigen werkgever.

Arbeidsdeskundig onderzoek en eigenrisicodragerschap

Het arbeidsdeskundig onderzoek kan meteen duidelijk maken of re-integratie in spoor 1 nog tot de mogelijkheden behoort, ook kan dit helderheid geven aan de medewerker en kan er zo dieper ingegaan worden op het eigenrisicodragerschap en de voorwaarden hiervan voor de werkgever en de medewerker. Zusterorganisatie Puls heeft veel ervaring met arbeidsdeskundige onderzoeken voor werkgever die ERD voor de ziektewet zijn.

Stappen voor de re-integratie

Als u als werkgever eigenrisicodrager bent, kan het zinvol zijn om eerder een duidelijk beeld te hebben van hoe de re-integratie vormgegeven wordt en welke stappen hierin genomen dienen te worden. Om die reden is het van belang dat diegene die de medewerker en werkgever begeleidt (bijvoorbeeld De Arbodienst) hiervan op de hoogte is. Uiteraard kunnen ook andere afwegingen hierin een rol spelen.

Meer informatie

Resolu begeleidt ex-medewerkers waarvan de werkgever eigenrisicodrager voor de Ziektewet is. Wilt u overleggen of het eerder inzetten van een arbeidsdeskundig onderzoek van toegevoegde waarde is? Neem contact op met Puls of met Resolu.

Laatste nieuws & webinars