Het Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (CBBS) van het UWV wordt door verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van het UWV gebruikt om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen. Het CBBS bevat bijna 6000 voorbeeldfuncties die theoretisch gezien kunnen worden uitgeoefend, inclusief de belasting van die functies. Door de coronacrisis is het momenteel lastig voor het UWV om de functiebeschrijvingen actueel te houden. Om te voorkomen dat er functies in het CBBS vervallen, wordt de geldigheidsduur van de functies opnieuw verlengd.

Na 104 weken arbeidsongeschiktheid ontvangt de medewerker een WIA-uitkering. Deze uitkering krijgt de medewerker alleen hij of zij tenminste 35% arbeidsongeschikt wordt geacht.

Bepalen arbeidsongeschiktheidspercentage

De arbeidsdeskundige van het UWV beoordeelt of de medewerker in staat is om theoretische functies uit te oefenen. Dit doet de arbeidsdeskundige op basis van een aantal gegevens, zoals de beperkingen en het opleidingsniveau van de medewerker. Indien de arbeidsdeskundige tenminste drie functies (met tenminste negen arbeidsplaatsen) kan selecteren, wordt de mate van arbeidsongeschiktheid bepaald.

Het uurloon van de middelste functie wordt afgezet tegen het uurloon dat medewerker vóór het intreden van de arbeidsongeschiktheid verdiende. Het verschil in loonverlies bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid.

Waarom wordt de geldigheidsduur van CBBS-functies verlengd?

Het UWV kijkt bij het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid vaak vooruit: functies dienen te voldoen aan de voorwaarden van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten op de datum waarop de beslissing betrekking heeft, zoals de verwachte eerste uitkeringsdag of herzieningsdag. Deze datum ligt veelal twee tot drie maanden ná de beoordeling door de arbeidsdeskundige.

Verlenging maatregelen, verlenging geldigheidsduur

Daarom kunnen voor de beoordeling alleen functies gebruikt worden die op de bedoelde datum nog steeds geldig zijn. In juni 2020 is de geldigheidsduur van functies tot 1 juli 2021 al verlengd naar van 24 naar 36 maanden. De aanleiding hiervoor waren de COVID-19-maatregelen. Hierdoor waren bedrijfsbezoeken niet meer mogelijk en herbeoordelingen van functies konden niet meer plaatsvinden waardoor functies dreigden te vervallen. Na beëindiging van de maatregelen kan het UWV de bedrijfsbezoeken weer uitvoeren, waardoor de geldigheidsduur per 1 juli 2021 ook weer terug kan naar 24 maanden.

Door de verlenging van de coronamaatregelen is het voor het UWV nog niet mogelijk om bedrijfsbezoeken uit te voeren. Doordat 1 juli 2021 steeds dichterbij komt, blijft de langere geldigheidsduur van 36 maanden van toepassing. Hierdoor is de geldigheid van de functies verlengd tot 1 juli 2022.

Meer informatie?

Resolu is de expert op het gebied van Ziektewet- en WGA-begeleiding en schadelastbeheersing. Wilt u weten hoe u maximaal financiële grip kunt krijgen op uw schadelast? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Laatste nieuws & webinars