In alle beschikkingen die het UWV afgeeft, staat vermeld of, en zo ja binnen welke termijn, bezwaar kan worden aangetekend. Dit dient schriftelijk gedaan te worden bij het UWV. Zowel de medewerker als de werkgever kunnen tegen een beschikking in bezwaar gaan.

In de praktijk worden de meeste bezwaren aangetekend tegen opgelegde loonsancties en arbeidsongeschiktheidspercentages nadat de twee jaar verzuim is doorlopen. Maar het kan ook bij een uitslag van een herbeoordeling, uitslag Eerstejaars Ziektewet-beoordeling, een boete etc. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk als de (ex-)werkgever bezwaar aantekent? En naar wie worden de stukken gestuurd van het UWV?

Wel of niet ontvangen met medische stukken

Resolu beschikt over arts-gemachtigden. Dit is een geregistreerde en onafhankelijke bedrijfsarts. Als de werkgever bezwaar maakt, en geen arts-gemachtigde arts opgeeft, zal het UWV er geen medische stukken versturen. Geeft u deze wel op? Dan worden de medische stukken alleen naar de arts-gemachtigde verstuurd, de werkgever ontvangt deze stukken niet. De arts-gemachtigde kan vervolgens een medisch oordeel geven over het dossier.

Resolu kan het gehele proces en inhoudelijk bezwaar (op medisch en niet-medische gronden) en de monitoring hiervan, voor u uitvoeren.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem contact op met Resolu voor meer informatie over bezwaar en beroep.

Laatste nieuws & webinars