Elke organisatie heeft te maken met financiële risico’s, zeker als het gaat over ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)medewerkers. Het is daarom voor werkgevers belangrijk om goed zicht te hebben op deze risico’s en hier grip op te krijgen. Dat is niet altijd gemakkelijk en vraagt vaak om specifieke kennis en vaardigheden om sociale wet- en regelgeving toe te kunnen passen. Heeft u deze expertise op dit moment niet in huis? Geen probleem!

Vanuit Resolu bieden wij de mogelijkheid om op tijdelijke basis Casemanagers in te zetten in uw organisatie. Of dit nu gaat om een (tijdelijk) capaciteitsprobleem of omdat er voor een bepaalde periode behoefte is aan een specifieke expertise; wij gaan graag voor u aan de slag en gaan op zoek naar de beste oplossing voor de beheersing van de financiële risico’s en gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Als Register Casemanager wordt verwacht om een verzuim en/of arbeidsongeschiktheidsdossier procesmatig, inhoudelijk, financieel, juridisch en communicatief te sturen. Binnen Resolu is dit de dagelijkse bezigheid van onze Register Casemanagers. Enkele voorbeelden van werkzaamheden binnen een doorsnee werkweek:

  • In gesprek met een klant om te adviseren over schadelastbeheersing op organisatorisch niveau;
  • In gesprek met een (ex-) medewerker om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden voor re-integratie;
  • Het coördineren van het proces van Bezwaar & Beroep;
  • Externe trainingen/presentaties verzorgen op allerlei gebieden binnen de sociale zekerheid zoals bijvoorbeeld eigenrisicodragerschap, WGA en Ziektewet;
  • Complexe dossiers of situaties bespreken met verschillende betrokken partijen en daarin verschillende scenario’s uiteenzetten.

Voor meer informatie over hoe Resolu uw organisatie kan helpen met de complexiteit van verzuim en arbeidsongeschiktheid, neem dan contact met ons op!

Laatste nieuws & webinars