Nieuws

Controle premiebesluiten 2021

Controleer uw premienota Werkhervattingskas (WHK), dit kan u veel geld besparen!Begin december ontvangt u van de belastingdienst weer de beslissing waarbij de hoogte van de gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas(WHK) voor 2021 wordt vastgesteld. Deze premie bestaat uit twee premiecomponenten: premiecomponent WGA-lasten; premiecomponent Ziektewet-lasten.Indien werkgever eigenrisicodrager is voor één van de uitkeringen waarop een premiecomponent betrekking heeft, wordt geen premie voor de betreffende premiecomponent verschuldigd.Gedi...

Voorschot wordt verhaald op eigenrisicodrager door achterstand WIA beoordelingen.

Door alle RIVM maatregelen is er veel vertraging bij de WIA beoordelingen op dit moment. Soms duurt het wel 3 tot 6 maanden na de einde wachttijd voordat er een beschikking wordt afgegeven door het UWV. De loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever stopt wel na de einde wachttijd (na 104 weken). Om de medewerker niet zonder inkomsten te laten zitten, kan er een voorschot worden aangevraagd bij het UWV.Wat er nu gebeurt in de praktijk is dat deze voorschotten worden verhaald bij de werkgevers die eigenrisicodrager zijn van de WGA. Het idee ...

5 tips om uw organisatie WGA-proof te maken

U als werkgever bent verantwoordelijk voor alle medewerkers bij ziekte – zowel vast als flexibel. Dit betekent dat het voor u belangrijk is om actief na te denken over het slim afdekken van de risico’s. Dat blijkt in de praktijk niet altijd gemakkelijk. Daarom helpen we u graag op weg! Tip 1. Maak werk van preventieAls het gaat om WGA-lasten is de keuze tussen UWV en privaat verzekeren niet de belangrijkste kwestie voor werkgevers. Het voorkomen van uitval moet prioriteit nummer één zijn. U zult dus aan de slag moeten met preventie. O...

Laat u als werkgever onnodig geld liggen?

Langdurig verzuim is geen prettige situatie. Niet alleen voor de medewerker, maar ook voor u als werkgever: u moet een talentvolle medewerker (tijdelijk) missen. Daarnaast kost een verzuimende medewerker simpelweg geld. Helemaal wanneer het verzuim langere tijd aanhoudt... 

Compensatieregeling Transitievergoeding per 1 april 2020

Door alle ontwikkelingen rondom het coronavirus zouden we bijna vergeten dat ook eerder aangekondigde maatregelen hun intrede doen. Zo kunnen werkgevers sinds 1 april 2020 bij het UWV een aanvraag indienen voor de compensatie bij ontslag wegens langdurige ziekte. Resolu vertelt u graag hoe het zit!De Compensatieregeling transitievergoeding in vogelvlucht Als uw medewerker meer dan 2 jaar ziek is en uit de RIV-toets (toetsing van het re-integratieverslag) blijkt dat de re-integratieverplichtingen voldoende zijn geweest, ...

Het Coronavirus versus de Wet Verbetering Poortwachter

De hele wereld is in de ban van het coronavirus. De consequenties van het virus en de daarbij genomen maatregelen, zijn gigantisch te noemen. Het is nog onzeker hoe dit zich verder gaat ontwikkelen en welke maatregelen en consequenties nog gaan volgen. In deze complexe en onrustige tijden zijn er natuurlijk wel processen die gewoon door blijven lopen. Zo ook het proces van de Wet Verbetering Poortwachter.We ontvangen binnen Resolu meerdere vragen hierover: hoe kunnen alle benodigde stappen gezet worden in tijden van het coronavirus. De dienstve...

Ontwikkelingen coronavirus: dienstverlening Resolu

Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Op zondag 15 maart hebben de Rijkoverheid en het RIVM bekendgemaakt dat er nieuwe, aanvullende maatregelen van kracht zijn. Deze maatregelen hebben gevolgen voor onze dienstverlening.Vanzelfsprekend blijven wij onze dienstverlening aanbieden in de vorm die u van ons gewend bent. Wel neemt Resolu (preventieve) maatregelen in acht die in lijn zijn met het beleid van het RIVM en de Rijksoverheid. Deze maatregelen gelden, vooralsnog, tot en met 6 april 2020 Afspraken ...

Succesverhaal: een besparing van ruim 2 ton!

Er wordt nog vaak gedacht dat u enkel als eigenrisicodrager voor de ziektewet en/of WGA grip kunt krijgen op uw schadelast. Als eigenrisicodrager bent u namelijk rechtstreeks verantwoordelijk voor de begeleiding tijdens de ziektewet periode van maximaal 104 weken en de WGA periode van maximaal 10 jaar. Samen met een eventuele verzekeraar/uitvoerder kunnen acties en interventies ingezet worden om uw schadelast te beperken. Wanneer u als werkgever publiek verzekerd bent, dan ligt die begeleiding bij het UWV waardoor er gedacht wordt dat er weinig...

Hoe Resolu uw organisatie kan helpen!

Elke organisatie heeft te maken met financiële risico’s, zeker als het gaat over ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)medewerkers. Het is daarom voor werkgevers belangrijk om goed zicht te hebben op deze risico’s en hier grip op te krijgen. Dat is niet altijd gemakkelijk en vraagt vaak om specifieke kennis en vaardigheden om sociale wet- en regelgeving toe te kunnen passen. Heeft u deze expertise op dit moment niet in huis? Geen probleem!Vanuit Resolu bieden wij de mogelijkheid om op tijdelijke basis Casemanagers in te zetten in uw organ...

Wel of geen eigenrisicodragerschap: wat is uw keuze?

Veel werkgevers zijn inmiddels op de hoogte dat ze voor een verzuimende medewerker maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk kunnen blijven. Eerst 2 jaar loondoorbetalingsverplichting (of ziektewet) en daarna eventueel nog 10 jaar WGA.Er zijn 2 manieren hoe u zich als werkgever kunt verzekeren voor het financiële risico van de Ziektewet en/of WGA, namelijk; Publiek (via het UWV) Privaat (als eigenrisicodrager)Wel of geen eigenrisicodrager worden?Het is aan u de taak om u goed te laten informeren welke keuze het beste bij de financiële situat...