Nieuws

verhaalsanctie

Het begrip loonsanctie is bij de meeste werkgevers en casemanagers wel bekend. Maar heeft u wel eens gehoord van de verhaalsanctie in de Ziektewet?

Controle premiebesluiten 2023

Controleer uw premienota Werkhervattingskas (WHK), dit kan u veel geld besparen! Begin december ontvangt u van de belastingdienst weer de beslissing waarbij de hoogte van de gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas(WHK) voor 2023 wordt vastgesteld.

Vereenvoudigde claimbeoordeling 60-plussers

De instroom in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) is drie keer hoger in de leeftijdscategorie 60-plus dan in andere leeftijdscategorieën. Zoals bekend heeft het UWV achterstanden in de beoordelingen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom toestemming gegeven voor (tijdelijke) buitenwettelijke maatregelen die vanaf heden zijn ingegaan.

Actueel oordeel - deel 2

Wat als een medewerker tussentijds ziek uit dienst gaat? Simpel gezegd was er dan sprake van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Moet u dan wel of geen actueel oordeel aanleveren als ex-werkgever? En aan wie? Resolu legt het u uit aan de hand van situaties die mogelijk zijn.Er is sprake van een vangnet / no risk situatieEr is sprake van een vangnet wanneer de medewerker ziek uit dienst gaat ten gevolge van een zwangerschap, orgaandonatie, of een andere no risk polis.De ex-medewerker valt dan onder het UWV bij ‘ziek uit dienst’, en het UWV stelt...

Wat is een LGU

Als een medewerker de twee jaar verzuim heeft doorlopen, en het UWV heeft de WIA-beoordeling uitgevoerd dan kan het zo zijn dat de medewerker een uitkering krijgt toegekend. De medewerker en werkgever krijgen dan een brief van het UWV waarin de beschikking staat. Er komt vaak een afkorting om de hoek kijken: LGU. Wat is een LGU?

Boete van het UWV

Vrijwel iedere (ex)werkgever heeft wel een brief gekregen van het UWV waarin staat dat het UWV een boete wil gaan opleggen. Soms weet u als werkgever dat deze eraan zit te komen, en soms komt deze onverwacht. Resolu neemt u in dit artikel mee in wat de kosten zijn van een boete en waarom ze kunnen worden opgelegd.

Wonen en werken in het buitenland & verzuim – deel 2

In dit tweede artikel over wonen, werken en verzuim richten wij ons specifiek op de grensarbeiders, dat wil zeggen onze buurlanden. Een grensarbeider is iemand die ten minste één keer per week tussen woon- en werkland reist. Het gaat om de landen Duitsland en België. Hoe is het geregeld wanneer een medewerker in het verzuim terecht komt?
Alles over de 42e week melding Wat is een IOAW? (Ziektewet)Uitkering en toeslagen – hoe werkt dat? Resolu is ISO 9001 gecertificeerd! Wat is een loonheffingennummer? Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof – Wie vraagt het aan? Wat is de meerwaarde van de casemanager Ziektewet? Een voorbeeld uit de praktijk! Wat is een Ziektewet uitkering eigenlijk? Hoe verloopt de WIA aanvraag en beoordeling? Wat is een WW uitkering? Wat gebeurt er wanneer iemand schulden heeft en in het verzuim zit? Nachtdiensten, wat zijn de regels? Wat is de Participatiewet? Denk aan de No Risk polis Wat is een Werkhervattingskas (Whk)? Wat zijn de taken van het UWV? Wat is een cao? Help! Een arbeidsongeval, wat nu? Zo maakte Pauline de overstap naar Resolu Mijn medewerker is ziek en het tijdelijk contract loopt af, wat nu? Mijn medewerker is ziek en het tijdelijk contract loopt af, wat nu? Zwanger en verzuim, wie betaalt de rekening? Wat is een RIV? Loonsanctie opgelegd! Wat nu? De eerstejaarsbeoordeling in de Ziektewet Vervroegde IVA aanvragen? Dat kan! Een medewerker bereikt de AOW-leeftijd, wat nu? Aon Ziektewet casemanagement verder onder de vleugels van Resolu Een medewerker gaat een orgaan doneren, wat nu? Schadelastbeheersing: benut de no-riskpolis Ziektewetbegeleiding is meer dan alleen maar ziekmelden Geldigheidsduur CBBS-functies opnieuw verlengd Het wetsvoorstel is controversieel verklaard. Wat nu? Kiest u voor publiek of privaat? Een besparing van ruim € 50.000,-! Controle premiebesluiten 2021 Voorschot wordt verhaald op eigenrisicodrager door achterstand WIA beoordelingen. 5 tips om uw organisatie WGA-proof te maken Laat u onnodig geld liggen? Compensatieregeling Transitievergoeding per 1 april 2020 Het Coronavirus versus de Wet Verbetering Poortwachter Ontwikkelingen coronavirus: dienstverlening Resolu Succesverhaal: een besparing van ruim 2 ton! Hoe Resolu uw organisatie kan helpen! Wel of geen eigenrisicodragerschap: wat is uw keuze? Controle premiebesluiten 2020 Kennissessies schadelastbeheersing Ziektewet en WGA Achterstand herbeoordelingen WGA blijft stijgen Dossieranalyse. Welke route neemt u als werkgever? Ziektewetuitkering met terugwerkende kracht, bezwaar loont! Controle Premiebesluiten 2019 (WHK) Laat u geld liggen? Ontwikkelingen op de hybride WGA- en Ziektewet markten Bezwaar maken loont: een praktijkvoorbeeld Resolu nieuw onderdeel van paraDIGMA groep Achterstand herbeoordelingen WGA blijft stijgen Download hier uw Whitepaper Download hier uw Whitepaper Download hier uw Whitepaper RIV