Nieuws

Laat u als werkgever onnodig geld liggen?

Langdurig verzuim is geen prettige situatie. Niet alleen voor de medewerker, maar ook voor u als werkgever: u moet een talentvolle medewerker (tijdelijk) missen. Daarnaast kost een verzuimende medewerker simpelweg geld. Helemaal wanneer het verzuim langere tijd aanhoudt... 

Compensatieregeling Transitievergoeding per 1 april 2020

Door alle ontwikkelingen rondom het coronavirus zouden we bijna vergeten dat ook eerder aangekondigde maatregelen hun intrede doen. Zo kunnen werkgevers sinds 1 april 2020 bij het UWV een aanvraag indienen voor de compensatie bij ontslag wegens langdurige ziekte. Resolu vertelt u graag hoe het zit! De Compensatieregeling transitievergoeding in vogelvlucht  Als uw medewerker meer dan 2 jaar ziek is en uit de RIV-toets (toetsing van het re-integratieverslag) blijkt dat de re-integratieverplichtingen voldoende zijn gewee...

Het Coronavirus versus de Wet Verbetering Poortwachter

De hele wereld is in de ban van het coronavirus. De consequenties van het virus en de daarbij genomen maatregelen, zijn gigantisch te noemen. Het is nog onzeker hoe dit zich verder gaat ontwikkelen en welke maatregelen en consequenties nog gaan volgen. In deze complexe en onrustige tijden zijn er natuurlijk wel processen die gewoon door blijven lopen. Zo ook het proces van de Wet Verbetering Poortwachter.We ontvangen binnen Resolu meerdere vragen hierover: hoe kunnen alle benodigde stappen gezet worden in tijden van het coronavirus. De dienstve...

Ontwikkelingen coronavirus: dienstverlening Resolu

Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Op zondag 15 maart hebben de Rijkoverheid en het RIVM bekendgemaakt dat er nieuwe, aanvullende maatregelen van kracht zijn. Deze maatregelen hebben gevolgen voor onze dienstverlening.Vanzelfsprekend blijven wij onze dienstverlening aanbieden in de vorm die u van ons gewend bent. Wel neemt Resolu (preventieve) maatregelen in acht die in lijn zijn met het beleid van het RIVM en de Rijksoverheid. Deze maatregelen gelden, vooralsnog, tot en met 6 april 2020 Afspraken ...

Succesverhaal: een besparing van ruim 2 ton!

Er wordt nog vaak gedacht dat u enkel als eigenrisicodrager voor de ziektewet en/of WGA grip kunt krijgen op uw schadelast. Als eigenrisicodrager bent u namelijk rechtstreeks verantwoordelijk voor de begeleiding tijdens de ziektewet periode van maximaal 104 weken en de WGA periode van maximaal 10 jaar. Samen met een eventuele verzekeraar/uitvoerder kunnen acties en interventies ingezet worden om uw schadelast te beperken. Wanneer u als werkgever publiek verzekerd bent, dan ligt die begeleiding bij het UWV waardoor er gedacht wordt dat er weinig...

Hoe Resolu uw organisatie kan helpen!

Elke organisatie heeft te maken met financiële risico’s, zeker als het gaat over ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)medewerkers. Het is daarom voor werkgevers belangrijk om goed zicht te hebben op deze risico’s en hier grip op te krijgen. Dat is niet altijd gemakkelijk en vraagt vaak om specifieke kennis en vaardigheden om sociale wet- en regelgeving toe te kunnen passen. Heeft u deze expertise op dit moment niet in huis? Geen probleem! Vanuit Resolu bieden wij de mogelijkheid om op tijdelijke basis Casemanagers in t...

Wel of geen eigenrisicodragerschap: wat is uw keuze?

Veel werkgevers zijn inmiddels op de hoogte dat ze voor een verzuimende medewerker maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk kunnen blijven. Eerst 2 jaar loondoorbetalingsverplichting (of ziektewet) en daarna eventueel nog 10 jaar WGA. Er zijn 2 manieren hoe u zich als werkgever kunt verzekeren voor het financiële risico van de Ziektewet en/of WGA, namelijk; Publiek (via het UWV) Privaat (als eigenrisicodrager) Wel of geen eigenrisicodrager worden? Het is aan u de taak om u goed te laten informeren welke keuze het beste bij de f...

Controle premiebesluiten 2020

Controleer uw premienota Werkhervattingskas (WHK), dit kan u veel geld besparen! Begin december ontvangt u van de belastingdienst weer de beslissing waarbij de hoogte van de gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas(WHK) voor 2020 wordt vastgesteld. Deze premie bestaat uit twee premiecomponenten: premiecomponent WGA-lasten; premiecomponent Ziektewet-lasten. Indien werkgever eigenrisicodrager is voor één van de uitkeringen waarop een premiecomponent betrekking heeft, wordt geen premie voor de betreffende premiecomp...

Kennissessies schadelastbeheersing Ziektewet en WGA

  Hoe beter de beheersing van inzetbaarheid, hoe lager de instroom en hoe minder de kosten! Als werkgever weet u hoe belangrijk resultaten op de beheersing van de inzetbaarheidsrisico's van personeel zijn voor uw kosten rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid. Deze resultaten hebben direct invloed op uw premielasten en/of private kosten bij Ziektewet en WGA instroom. Bent u eigen risicodrager of bij het UWV verzekerd, in beide gevallen is de beheersing va...

UWV personeel laat vaak steken vallen bij beoordelen zieken

Maandag 15 april 2019 is in het nieuws gebracht dat het UWV personeel vaak steken laat vallen bij het beoordelen van zieken. Hierdoor zitten mensen dus regelmatig in een verkeerde uitkeringssituatie. Dit kan weer grote financiële gevolgen hebben voor een werkgever. Als werkgever krijgt je tenslotte de toerekening voor maximaal 10 jaar van de (ex-) medewerkers die in de WGA terecht komen. Je kunt je voorstellen dat dit behoorlijk in de kosten kan gaan oplopen. Ook al laten de ...