Nieuws

Gevolgen samengesteld verzuim

Met enige regelmaat is er onduidelijkheid over de eerste ziektedag. Dit komt vaak voort uit het feit dat er sprake is kan zijn samengesteld verzuim. Maar wat is samengesteld verzuim?

Herbeoordeling

Uit het jaarverslag van het UWV bleek dat eind 2021 maar liefst 12.000 mensen wachtten op een herbeoordeling. Het is inmiddels bekend dat het UWV kampt met enorme achterstanden, maar dat betekent niet dat u daarom het aanvragen van herbeoordelingen achterwege dient te laten.

Wat is een doelgroepenverklaring?

Schadelastbeheersing  is meer dan alleen maar de instroom in de WGA en/of Ziektewet voorkomen. Het wordt ook gebruikt om te kijken welke (subsidie) mogelijkheden van toepassing zijn bij in dienst! Een van deze mogelijkheden gebruik te maken, heeft u als werkgever soms een doelgroepenverklaring nodig. Wat is dit?

Wat is een WTL

Schadelastbeheersing is meer dan alleen maar de instroom in de WGA en/of Ziektewet voorkomen. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van de (subsidie)mogelijkheden bij in dienst! Op 1 januari 2017 is de Wet Tegemoetkomingen Loondomein ingegaan. Resolu legt uit wat dit deels inhoudt en welk voordeel u ermee kan doen als werkgever.

Belang van eindevaluatie

Bent u Eigenrisicodrager (kortweg ERD) voor de Ziektewet? Dan hoeft er pas een eindevaluatie in het dossier te zitten als het dossier wordt ingestuurd naar het UWV inzake de WIA-beoordeling. Dit is rond de 90ste week van het verzuim. De eindevaluatie is een verplicht onderdeel van dit zogeheten re-integratieverslag, ook wel RIV genoemd.

Vroegtijdig Arbeidsdeskundig onderzoek bij langdurig verzuim

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt normaliter ingezet rond de tien maanden verzuim, dus nog voor de eerstejaarsevaluatie. De uitkomst hiervan wordt vaak meegenomen in het opstellen van de eerstejaarsevaluatie. Hierin legt de leidinggevende / HR / werkgever? vast hoe de re-integratie er in het verleden en heden uit zal zien. Het geeft richting voor de re-integratie en is een verplichting vanuit het UWV.

verhaalsanctie

Het begrip loonsanctie is bij de meeste werkgevers en casemanagers wel bekend. Maar heeft u wel eens gehoord van de verhaalsanctie in de Ziektewet?

Controle premiebesluiten 2023

Controleer uw premienota Werkhervattingskas (WHK), dit kan u veel geld besparen! Begin december ontvangt u van de belastingdienst weer de beslissing waarbij de hoogte van de gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas(WHK) voor 2023 wordt vastgesteld.

Vereenvoudigde claimbeoordeling 60-plussers

De instroom in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) is drie keer hoger in de leeftijdscategorie 60-plus dan in andere leeftijdscategorieën. Zoals bekend heeft het UWV achterstanden in de beoordelingen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom toestemming gegeven voor (tijdelijke) buitenwettelijke maatregelen die vanaf heden zijn ingegaan.

Actueel oordeel - deel 2

Wat als een medewerker tussentijds ziek uit dienst gaat? Simpel gezegd was er dan sprake van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Moet u dan wel of geen actueel oordeel aanleveren als ex-werkgever? En aan wie? Resolu legt het u uit aan de hand van situaties die mogelijk zijn.Er is sprake van een vangnet / no risk situatieEr is sprake van een vangnet wanneer de medewerker ziek uit dienst gaat ten gevolge van een zwangerschap, orgaandonatie, of een andere no risk polis.De ex-medewerker valt dan onder het UWV bij ‘ziek uit dienst’, en het UWV stelt...
Waarom juist wel vroegtijdig een arbeidsdeskundig onderzoek doen bij langdurig verzuim Geen loonsanctie maar wel een verhaalsanctie? Controleer uw premienota Werkhervattingskas (WHK), dit kan u veel geld besparen! Vereenvoudigde claimbeoordeling 60-plussers Hoe “actueel” moet een actueel oordeel zijn? - deel 2 Hoe “actueel” moet een actueel oordeel zijn? - deel 1 De invloed van de ex-werkgever in de LGU Wat is een LGU? Een boete van het UWV – soms kan het het waard zijn! Wonen en werken in het buitenland & verzuim – deel 2 Wonen en werken in het buitenland & verzuim – deel 1 Vakantiegeld komt er weer aan, toch? Alles over de 42e week melding Wat is een IOAW? (Ziektewet)Uitkering en toeslagen – hoe werkt dat? Resolu is ISO 9001 gecertificeerd! Wat is een loonheffingennummer? Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof – Wie vraagt het aan? Wat is de meerwaarde van de casemanager Ziektewet? Een voorbeeld uit de praktijk! Wat is een Ziektewet uitkering eigenlijk? Hoe verloopt de WIA aanvraag en beoordeling? Wat is een WW uitkering? Wat gebeurt er wanneer iemand schulden heeft en in het verzuim zit? Nachtdiensten, wat zijn de regels? Wat is de Participatiewet? Denk aan de No Risk polis Wat is een Werkhervattingskas (Whk)? Wat zijn de taken van het UWV? Wat is een cao? Help! Een arbeidsongeval, wat nu? Zo maakte Pauline de overstap naar Resolu Mijn medewerker is ziek en het tijdelijk contract loopt af, wat nu? Mijn medewerker is ziek en het tijdelijk contract loopt af, wat nu? Zwanger en verzuim, wie betaalt de rekening? Wat is een RIV? Loonsanctie opgelegd! Wat nu? De eerstejaarsbeoordeling in de Ziektewet Vervroegde IVA aanvragen? Dat kan! Een medewerker bereikt de AOW-leeftijd, wat nu? Aon Ziektewet casemanagement verder onder de vleugels van Resolu Een medewerker gaat een orgaan doneren, wat nu? Schadelastbeheersing: benut de no-riskpolis Ziektewetbegeleiding is meer dan alleen maar ziekmelden Geldigheidsduur CBBS-functies opnieuw verlengd Het wetsvoorstel is controversieel verklaard. Wat nu? Kiest u voor publiek of privaat? Een besparing van ruim € 50.000,-! Controle premiebesluiten 2021 Voorschot wordt verhaald op eigenrisicodrager door achterstand WIA beoordelingen. 5 tips om uw organisatie WGA-proof te maken Laat u onnodig geld liggen? Compensatieregeling Transitievergoeding per 1 april 2020 Het Coronavirus versus de Wet Verbetering Poortwachter Ontwikkelingen coronavirus: dienstverlening Resolu Succesverhaal: een besparing van ruim 2 ton! Hoe Resolu uw organisatie kan helpen! Wel of geen eigenrisicodragerschap: wat is uw keuze? Controle premiebesluiten 2020 Kennissessies schadelastbeheersing Ziektewet en WGA Achterstand herbeoordelingen WGA blijft stijgen Dossieranalyse. Welke route neemt u als werkgever? Ziektewetuitkering met terugwerkende kracht, bezwaar loont! Controle Premiebesluiten 2019 (WHK) Laat u geld liggen? Ontwikkelingen op de hybride WGA- en Ziektewet markten Bezwaar maken loont: een praktijkvoorbeeld Resolu nieuw onderdeel van paraDIGMA groep Achterstand herbeoordelingen WGA blijft stijgen Download hier uw Whitepaper Download hier uw Whitepaper Download hier uw Whitepaper RIV