Nieuws

Neveninkomsten

Als een (ex-)medewerker in de Ziektewet zit, betekent het niet dat er geen sprake kan zijn van mogelijkheden tot het doen van betaald werk. Neveninkomsten komen regelmatig voor in de Ziektewet. Maar hoe zit dit precies voor u als werkgever?

Re-integreren zonder werkgever

Als er sprake is van recht op een Ziektewet-uitkering bij uw ex-medewerker en u bent Eigenrisicodrager (ERD) voor de Ziektewet, dan verwacht het UWV dat er toch activiteiten worden ondernomen in het kader van de re-integratie.

Meerdere werkgevers – meerdere WIA-aanvragen?

Regelmatig komt de vraag naar boven: ‘Mijn medewerker heeft meerdere werkgevers. Betekent dit dat de (ex)medewerker twee of meer WIA-aanvragen moet indienen straks?’Het antwoord hierop is nee, eenmalig de WIA-aanvraag indienen, is voldoende. De medewerker kan deze WIA-aanvraag indienen en moet in de aanvraag aangeven dat er sprake is van meerdere werkgevers.Wel raadt het UWV aan, conform de Werkwijzer Poortwachter, dat als er sprake is van meerdere werkgevers deze de samenwerking met elkaar opzoeken. Het is aan de werkgevers, medewerker en case...

Ziektewet-uitkering fors lager

Als een medewerker ziek uit dienst gaat, dan kan het zijn dat de ex-medewerker recht heeft op een Ziektewet-uitkering. De hoogte van de Ziektewet-uitkering is hetzelfde ongeacht of de ex-werkgever hiervoor Eigenrisicodrager (ERD) wel of niet is. Het verschil zit hem wel in de uitbetaling, mocht de ex-werkgever Eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet, dan zal de ex-werkgever veelal het bedrag overmaken aan de ex-medewerker. Als er geen sprake is van Eigenrisicodrager voor de Ziektewet dan maakt het UWV dit maandelijks over.

De arts-gemachtigde in bezwaar en beroep

In alle beschikkingen die het UWV afgeeft, staat vermeld of, en zo ja binnen welke termijn, bezwaar kan worden aangetekend. Dit dient schriftelijk gedaan te worden bij het UWV. Zowel de medewerker als de werkgever kunnen tegen een beschikking in bezwaar gaan. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk als de (ex-)werkgever bezwaar aantekent? En naar wie worden de stukken gestuurd van het UWV?

Gevolgen samengesteld verzuim

Met enige regelmaat is er onduidelijkheid over de eerste ziektedag. Dit komt vaak voort uit het feit dat er sprake is kan zijn samengesteld verzuim. Maar wat is samengesteld verzuim?

Herbeoordeling

Uit het jaarverslag van het UWV bleek dat eind 2021 maar liefst 12.000 mensen wachtten op een herbeoordeling. Het is inmiddels bekend dat het UWV kampt met enorme achterstanden, maar dat betekent niet dat u daarom het aanvragen van herbeoordelingen achterwege dient te laten.

Wat is een doelgroepenverklaring?

Schadelastbeheersing  is meer dan alleen maar de instroom in de WGA en/of Ziektewet voorkomen. Het wordt ook gebruikt om te kijken welke (subsidie) mogelijkheden van toepassing zijn bij in dienst! Een van deze mogelijkheden gebruik te maken, heeft u als werkgever soms een doelgroepenverklaring nodig. Wat is dit?
Wat is de WTL? - Doe er uw voordeel mee als werkgever Eindevaluatie kan bij een ziek uit dienst toch belangrijk zijn Waarom juist wel vroegtijdig een arbeidsdeskundig onderzoek doen bij langdurig verzuim Geen loonsanctie maar wel een verhaalsanctie? Controleer uw premienota Werkhervattingskas (WHK), dit kan u veel geld besparen! Vereenvoudigde claimbeoordeling 60-plussers Hoe “actueel” moet een actueel oordeel zijn? - deel 2 Hoe “actueel” moet een actueel oordeel zijn? - deel 1 De invloed van de ex-werkgever in de LGU Wat is een LGU? Een boete van het UWV – soms kan het het waard zijn! Wonen en werken in het buitenland & verzuim – deel 2 Wonen en werken in het buitenland & verzuim – deel 1 Vakantiegeld komt er weer aan, toch? Alles over de 42e week melding Wat is een IOAW? (Ziektewet)Uitkering en toeslagen – hoe werkt dat? Resolu is ISO 9001 gecertificeerd! Wat is een loonheffingennummer? Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof – Wie vraagt het aan? Wat is de meerwaarde van de casemanager Ziektewet? Een voorbeeld uit de praktijk! Wat is een Ziektewet uitkering eigenlijk? Hoe verloopt de WIA aanvraag en beoordeling? Wat is een WW uitkering? Wat gebeurt er wanneer iemand schulden heeft en in het verzuim zit? Nachtdiensten, wat zijn de regels? Wat is de Participatiewet? Denk aan de No Risk polis Wat is een Werkhervattingskas (Whk)? Wat zijn de taken van het UWV? Wat is een cao? Help! Een arbeidsongeval, wat nu? Zo maakte Pauline de overstap naar Resolu Mijn medewerker is ziek en het tijdelijk contract loopt af, wat nu? Mijn medewerker is ziek en het tijdelijk contract loopt af, wat nu? Zwanger en verzuim, wie betaalt de rekening? Wat is een RIV? Loonsanctie opgelegd! Wat nu? De eerstejaarsbeoordeling in de Ziektewet Vervroegde IVA aanvragen? Dat kan! Een medewerker bereikt de AOW-leeftijd, wat nu? Aon Ziektewet casemanagement verder onder de vleugels van Resolu Een medewerker gaat een orgaan doneren, wat nu? Schadelastbeheersing: benut de no-riskpolis Ziektewetbegeleiding is meer dan alleen maar ziekmelden Geldigheidsduur CBBS-functies opnieuw verlengd Het wetsvoorstel is controversieel verklaard. Wat nu? Kiest u voor publiek of privaat? Een besparing van ruim € 50.000,-! Controle premiebesluiten 2021 Voorschot wordt verhaald op eigenrisicodrager door achterstand WIA beoordelingen. 5 tips om uw organisatie WGA-proof te maken Laat u onnodig geld liggen? Compensatieregeling Transitievergoeding per 1 april 2020 Het Coronavirus versus de Wet Verbetering Poortwachter Ontwikkelingen coronavirus: dienstverlening Resolu Succesverhaal: een besparing van ruim 2 ton! Hoe Resolu uw organisatie kan helpen! Wel of geen eigenrisicodragerschap: wat is uw keuze? Controle premiebesluiten 2020 Kennissessies schadelastbeheersing Ziektewet en WGA Achterstand herbeoordelingen WGA blijft stijgen Dossieranalyse. Welke route neemt u als werkgever? Ziektewetuitkering met terugwerkende kracht, bezwaar loont! Controle Premiebesluiten 2019 (WHK) Laat u geld liggen? Ontwikkelingen op de hybride WGA- en Ziektewet markten Bezwaar maken loont: een praktijkvoorbeeld Resolu nieuw onderdeel van paraDIGMA groep Achterstand herbeoordelingen WGA blijft stijgen Download hier uw Whitepaper Download hier uw Whitepaper Download hier uw Whitepaper RIV