Nieuws

Geldigheidsduur CBBS-functies verlengd

Het Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (CBBS) van het UWV wordt door verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van het UWV gebruikt om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen. Het CBBS bevat bijna 6000 voorbeeldfuncties die theoretisch gezien kunnen worden uitgeoefend, inclusief de belasting van die functies. Door de coronacrisis is het momenteel lastig voor het UWV om de functiebeschrijvingen actueel te houden. Om te voorkomen dat er functies vervallen, wordt de geldigheidsduur van de functies opnieuw verlengd.

Eigenrisicodragerschap: wat is uw keuze?

Voor een verzuimende medewerker kan een werkgever maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk blijven. 2 jaar loondoorbetalingsverplichting (of ziektewet) en daarna eventueel nog 10 jaar WGA. Er zijn 2 manieren hoe u zich als werkgever kunt verzekeren voor het financiële risico van de Ziektewet en/of WGA, namelijk; publiek (via het UWV) en privaat (als eigenrisicodrager). Wat is uw keuze? 

Controle premiebesluiten 2021

Controleer uw premienota Werkhervattingskas (WHK), dit kan u veel geld besparen! Begin december ontvangt u van de belastingdienst weer de beslissing waarbij de hoogte van de gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas(WHK) voor 2021 wordt vastgesteld

Voorschot wordt verhaald op eigenrisicodrager

Door alle RIVM maatregelen is er veel vertraging bij de WIA beoordelingen op dit moment. Soms duurt het wel 3 tot 6 maanden na de einde wachttijd voordat er een beschikking wordt afgegeven door het UWV. De loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever stopt wel na de einde wachttijd (na 104 weken). Om de medewerker niet zonder inkomsten te laten zitten, kan er een voorschot worden aangevraagd bij het UWV.

5 tips om uw organisatie WGA-proof te maken

U als werkgever bent verantwoordelijk voor alle medewerkers bij ziekte – zowel vast als flexibel. Dit betekent dat het voor u belangrijk is om actief na te denken over het slim afdekken van de risico’s. Dat blijkt in de praktijk niet altijd gemakkelijk. Daarom helpen we u graag op weg! 

Laat u onnodig geld liggen?

Langdurig verzuim is geen prettige situatie. Niet alleen voor de medewerker, maar ook voor u als werkgever: u moet een talentvolle medewerker (tijdelijk) missen. Daarnaast kost een verzuimende medewerker simpelweg geld. Helemaal wanneer het verzuim langere tijd aanhoudt... 

Compensatieregeling Transitievergoeding per 1 april 2020

Door alle ontwikkelingen rondom het coronavirus zouden we bijna vergeten dat ook eerder aangekondigde maatregelen hun intrede doen. Zo kunnen werkgevers sinds 1 april 2020 bij het UWV een aanvraag indienen voor de compensatie bij ontslag wegens langdurige ziekte. Resolu vertelt u graag hoe het zit!

Het Coronavirus versus de Wet Verbetering Poortwachter

De hele wereld is in de ban van het coronavirus. De consequenties van het virus en de daarbij genomen maatregelen, zijn gigantisch te noemen. Het is nog onzeker hoe dit zich verder gaat ontwikkelen en welke maatregelen en consequenties nog gaan volgen. In deze complexe en onrustige tijden zijn er natuurlijk wel processen die gewoon door blijven lopen. Zo ook het proces van de Wet Verbetering Poortwachter.