Ziektewetbegeleiding is meer dan alleen maar ziekmelden

Wanneer een medewerker in de Ziektewet terechtkomt, stopt daar de rol van de werkgever (nog) niet.  Dit gaat om (ex-)medewerkers die ziek uit dienst gaan of die zich binnen 28 dagen na uitdiensttreding ziek melden bij het UWV.

Wanneer u als werkgever eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet, dan heeft u de verantwoordelijkheid om deze (ex-)medewerker – indien mogelijk – te begeleiden totdat ze weer mogelijkheden voor de arbeidsmarkt hebben of, indien dit niet realiseerbaar is, ze instromen in de WGA  (Wet Werkhervatting Arbeidsongeschikten). Naast het begeleiden in de Ziektewet bent u ook verantwoordelijk van de betaling van de Ziektewet-uitkering van de uitgevallen medewerker.

Eigenrisicodrager of UWV

Bovenstaande geldt alleen voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn. Indien u geen eigenrisicodrager bent,  worden de taken overdragen aan het UWV. Echter betaalt u dan de Ziektewet-uitkering in de vorm van gedifferentieerde premies.

Goede begeleiding is ‘key’

Als werkgever kunt u maximaal 12 jaar verantwoordelijk blijven voor een (ex-)medewerker. Hierdoor kunnen de kosten hoog oplopen. Een goede begeleiding is daardoor ‘key’. Geregeld met uw (ex-)medewerker spreken of er veranderingen zijn in de belastbaarheid en of er weer mogelijkheden zijn tot arbeid, is een onderdeel van deze begeleiding. Hierdoor zou een (ex-)medewerker de Ziektewet kunnen verlaten.  Alle acties tijdens de begeleiding staan in het teken van zowel schadelastbeheersing voor de werkgever en een eerlijke behandeling van de medewerker.

Meer informatie?

Resolu helpt u verder met Ziektewet-begeleiding. Naast dat wij u kunnen ondersteunen met de begeleiding, bieden wij ook de mogelijkheid om de Ziektewet-uitkering direct via ons te laten lopen. Zo heeft u geen enkele zorg meer voor uw (ex-)medewerkers. Wilt u meer weten over Ziektewet-begeleiding en de mogelijkheden die Resolu te bieden heeft? Bekijk dan onze website en neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.


Laatste nieuws & webinars

Resolu banner 6

Webinar 'Laat u als werkgever onnodig geld liggen?'

Beeld6

Webinar 'Waarom zou u eigenrisicodrager worden of blijven'?