Achterstand herbeoordelingen WGA blijft stijgen

Uit onderzoek van actualiteitenprogramma Nieuwsuur blijkt dat het aantal mensen dat nog wacht op een medische herkeuring bij het UWV verder oploopt. In 2015 betrof het ruim 25.000 personen, wat inmiddels al is opgelopen tot ruim 30.000. Hierdoor zitten er ontzettend veel mensen in een verkeerd soort uitkering, wat weer grote financiële gevolgen kan hebben voor de (ex-)werkgever, maar ook voor de persoon zelf.

Eigenrisicodrager of publiek verzekerd?

Wanneer je als werkgever publiek verzekerd bent, ligt de verantwoordelijkheid van de herbeoordelingen bij het UWV. Wegens de grote achterstanden worden deze herbeoordelingen vaak niet of veel te laat gedaan, waardoor er weinig grip is op de financiële stromen van de werkgever. Je wordt tenslotte achteraf geconfronteerd met de gedifferentieerde premie via de Werkhervattingskas. De medewerker kan zelf ook een herbeoordeling aanvragen, maar dit gebeurt zelden. Medewerkers worden hierin ook niet gestimuleerd, omdat er weining begeleiding is tijdens de uitkeringsperiode vanuit het UWV. 

Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA vragen wel proactief herbeoordelingen aan bij het UWV. Dit kan immers ook direct gevolgen hebben voor de risico's en kosten. Er is op die manier meer grip en regie op de WGA lasten voor de werkgevers die eigenrisicodrager zijn. 

Aanvragen herbeoordeling

Het aanvragen van een herbeoordeling gaat via een simpel formulier via het UWV. Het is belangrijk om een juiste onderbouwing te geven waaruit blijkt dat de gezondheid van de medewerker is verbeterd of verslechterd. Bij verbetering kan de WGA uitkering niet meer van toepassing zijn en bij verslechtering met geringe kans op herstel kan een IVA uitkering van toepassing zijn. Deze onderbouwing kan door een bedrijfsarts gegeven worden. 

 

Forse besparingen

Een verandering van de uitkering kan je als werkgever al snel enkele tonnen in besparing opleveren. Ook wanneer een herbeoordeling niet het beoogde resultaat heeft opgeleverd, dan zijn er mogelijkheden voor bezwaar. Resolu heeft meerdere succesvolle herbeoordelingen uitgevoerd voor verschillende werkgevers, welke tot forse besparingen hebben geleid! 


Laatste nieuws & webinars

Resolu banner 6

Webinar 'Laat u als werkgever onnodig geld liggen?'

Beeld6

Webinar 'Waarom zou u eigenrisicodrager worden of blijven'?