Bezwaar en Beroep maken loont

Tegen vrijwel elke beschikking van het UWV kunt u in bezwaar gaan. U kunt hierbij denken aan; een loonsanctie, een WIA-beschikking, een Eerstejaarsbeoordeling en een afwijzing vangnet. Het beoordelen van (medische) dossiers en het voeren van bezwaarprocedures vereist specialistische kennis. Er zijn verschillende gronden waarop we een bezwaarprocedure in kunnen steken. Het algemene beeld is vaak dat dit enkel op medische gronden zou kunnen. Dit is vaak aan de orde, maar er zijn zeker nog andere wegen te bewandelen. Zo kan er op arbeidsdeskundige gronden een bezwaar gevoerd worden, maar ook op procedurele gronden.

Wij kunnen dit volledige proces voor u uitvoeren, met als doelstelling de Ziektewet-lasten en WGA-lasten voor uw organisatie te beperken en de medewerker een eerlijke kans te geven op de uitkering die hoort bij de beperkingen en benutbare mogelijkheden. Wanneer de gehele procedure is afgrond, ontvangt u van ons een rapportage met een eventueel vervolgadvies.

Ziektewet en WGA aanvragen

Bent u op zoek naar begeleiding en duidelijke informatie bij het aanvragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen? Ontvang deskundige hulp en ontdek alles wat u moet weten om het aanvraagproces soepel te doorlopen.