Wat is een verhaalsanctie?

Op het moment dat u de arbeidsovereenkomst met de zieke medewerker gedurende de eerste twee jaar van zijn of haar ziekte beëindigt, komt de ex-medewerker mogelijk in aanmerking voor een Ziektewet-uitkering. Het UWV zal dan beoordelen of de werkgever en de medewerker voldoende hebben gedaan in het kader van re-integratie tijdens het dienstverband. Het re-integratieverslag wordt door het UWV beoordeeld.

Heeft de werkgever onvoldoende gedaan? Dan kan UWV een verhaalsanctie opleggen en wordt het ziekengeld (gedeeltelijk) op de werkgever verhaald. De periode waarover de uitkering wordt verhaald, is gebaseerd op de tijd dat niet aan de re-integratieverplichting is voldaan. Dit is maximaal 52 weken.

Whitepapers & Webinars

Geen whitepapers gevonden.