Wat is de AOW?

AOW staat voor Algemene Ouderdomswet en regelt in Nederland het verplichte, collectieve ouderdomspensioen.

Wat is de AOW leeftijd?

Uw AOW leeftijd is afhankelijk van uw geboortedatum. De precieze AOW leeftijd wordt 5 jaar voor tevoren bekend gemaakt.

Medewerker in het verzuim en bereikt AOW leeftijd

Heeft u een medewerker die op verzuim staat of dreigt in het verzuim te raken en de “pensioenhaven komt in zicht”? Maak dan een dossieranalyse! Hou rekening met de volgende factoren; pensioendatum, verlof/vakantie dagen, risico om een schade dossier te worden, grootte arbeidsovereenkomst, wel of niet ERD voor de WGA, de CAO en nog veel meer.  Maar ook de zachtere factoren, hoe ziet de medewerker de periode tot ingang pensioen? Wat zijn de (on)mogelijkheden.

AOW-gerechtigde verzuimd

Wordt de AOW-gerechtigde ziek? Dan moet de werkgever het loon maximaal 13 weken doorbetalen. Ook kan de werkgever tijdens de eerste 6 weken ziekte niet ontslaan. De werkgever hoeft geen passend werk meer te zoeken in het bedrijf van een andere werkgever. Hij hoeft ook geen plan van aanpak voor de re-integratie op te stellen. Als de medewerker wordt ontslagen op het moment dat u de AOW-leeftijd heeft bereikt of daarna, heeft de medewerker geen recht op een transitievergoeding.

Whitepapers & Webinars

Geen whitepapers gevonden.