Webinars

Webinar 'Alles wat u moet weten over de WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten)'

WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze uitkering ontvangt een medewerker die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geraakt. Is een medewerker langer dan twee jaar ziek, dan krijgt hij, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, deze arbeidsongeschiktheidsuitkering. Een werkgever is daar indirect of direct weer financieel verantwoordelijk voor. Dit is afhankelijk of een werkgever eigenrisicodrager is of niet. Heeft u de webinar onverhoopt moeten missen? Kijk de webinar dan hier terug. KIJK WEBINAR ...

Webinar 'Alles wat u moet weten over de ziektewet'

De Ziektewet (ZW) is een Nederlandse wet die regelt dat zieke werknemers, in gevallen waarbij de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever bij ziekte niet van toepassing is, recht hebben op een uitkering. Als (ex-)werkgever bent u indirect of direct wel weer verantwoordelijk voor deze ziektewetperiode. De term 'ziektewet' wordt in de volksmond nog weleens gebruikt in de oude betekenis van het woord, die dus feitelijk niet meer juist is. Vroeger kreeg men namelijk een ziektewetuitkering vanaf he...

Webinar 'Het nut van bezwaar'

Tijdens deze webinar nemen we u graag mee in het nut van bezwaar. Wist u dat u tegen elke afgegeven beschikking in bezwaar kunt gaan? Onze ervaring leert dat bezwaar maken loont.  Tijdens de webinar van dinsdag 7 januari heeft Pauline Avontuur van Resolu hier meer over verteld. Heeft u deze webinar moeten missen? Kijk hem dan nu terug via onderstaande link: Bekijk webinar terug 

Webinar 'de Werkhervattingskas (WHK beschikking)'

In december stuurt de belastingsdienst de werkhervattingskas (WHK beschikking) naar werkgevers. Maar wat moet je als werkgever nu precies doen met zo'n beschikking en wat voor informatie geeft dat stukje papier? Tijdens de webinar van dinsdag 19 november heeft Pauline Avontuur van Resolu hier meer over verteld. Heeft u deze webinar moeten missen? Kijk hem dan nu terug via onderstaande link:Bekijk Webinar terug 

Webinar 'Laat u als werkgever onnodig geld liggen?'

Laat u als werkgever onnodig geld liggen? Tijdens de nieuwe webinar van donderdag 3 oktober 2019 zijn we dieper ingegaan op de processen van vangnetregelingen en hoe u hier als werkgever grip op kunt krijgen/houden.  Heeft u deze webinar moeten missen, kijk de webinar dan terug via onderstaande link!Bekijk webinar terug      

Webinar 'Waarom eigenrisicodrager worden of blijven'?

Waarom zou u als werkgever eigenrisicodrager worden? Of waarom zou u als werkgever juist bij het UWV blijven? Tijdens de webinar van woensdag 3 juli om 11.00 hebben we u meegenomen met de mogelijkheden/keuzes/verantwoordelijkheden van eigenrisicodragerschap. Heeft u deze moeten missen, kijk de webinar dan via onderstaande link terug!   Bekijk webinar terug

Webinar 'Het beheersen van uw geldstromen binnen de sociale zekerheid'

U weet het ongetwijfeld; u bent maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk voor werknemers en ex-werknemers die arbeidsongeschikt raken. 2 jaar loondoorbetalingsverplichting of ziektewet en maximaal 10 jaar WGA. Maar hoe gaat zo'n proces van arbeidsongeschiktheid nu precies in zijn werk? Tijdens de webinar van donderdag 16 mei hebben we u hier meer over verteld. Heeft u deze moeten missen, kijk de webinar dan terug via onderstaande link! Bekijk webinar terug