Resolu verzorgt trainingen en workshops op maat

Werkgevers worden steeds meer verplicht om zich in te spannen om zieke medewerkers die dreigen ziek uit dienst te gaan, te re-integreren om ziekteverzuim en schade zoveel mogelijk te voorkomen. De kosten van de medewerkers die ziek uit dienst gaan komen individueel voor rekening van de grote werkgevers. Vaak besluiten werkgevers om eigenrisicodrager te worden om meer sturing te houden op de schades. Tegelijkertijd moeten zij dit doen in een omgeving die continu verandert, denk bijvoorbeeld aan wetgeving, gerechtelijke uitspraken en privacy. Het zijn onderwerpen die ervoor zorgen dat actuele kennis noodzakelijk is.

Resolu verzorgt trainingen en workshops op maat. Wij zorgen ervoor dat uw kennis over de ziektewet en de WGA, de gevolgen van eigenrisicodragerschap en op welke wijze u invloed kan uitoefenen op het beheersen van de risico's. We kijken naar de behoefte van de klant en stemmen daarop af.