Wat is de meerwaarde van de casemanager Ziektewet? Een voorbeeld uit de praktijk!

De casus 

Een grote werkgever is al enkele jaren Eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Helaas is een medewerker met een tijdelijke arbeidsovereenkomst en complexe medische situatie langdurig uitgevallen. Werkgever en medewerker staan op goede voet met elkaar. De bedrijfsarts heeft tijdens het dienstverband vastgesteld dat er geen mogelijkheden zijn tot arbeid. De bedrijfsarts beoordeeld alleen de medische situatie. Het tijdelijk dienstverband loopt af, en medewerker wordt ziek uit dienst gemeld bij het UWV en aangemeld bij Resolu omdat medewerker ziek uit dienst gaat.  

Een eerste gesprek 

Tijdens het intakegesprek stelt de casemanager diverse vragen waarbij het recht op ziektewet wordt onderzocht en samen met de ex-medewerker komen ze tot de conclusie dat er hoogstwaarschijnlijk sprake is van de no risk polis, omdat mevrouw al enige tijd onder de participatie wet valt. De ex-medewerker was hier zelf niet van op de hoogte. In goed overleg, wordt ex-medewerker met terugwerkende kracht ziekgemeld met een no risk polis. De toekenning no risk ziek uit dienst wordt geaccepteerd door het UWV. Werkgever dient wel een boete betalen voor het te laat doorgeven, maar bespaart op lange termijn veel kosten. Denk aan directe kosten, zoals het eventueel inzetten van interventies in het kader van Wet Verbetering Poortwachter maar ook de kans op dat deze ex-medewerker een WGA uitkering krijgt toegekend en dat deze wellicht op termijn wordt toegerekend.  

De voordelen 

De uiteindelijke conclusie is dan ook dat de medewerker onder de zorg van de gemeente valt, de werkgever geen schadelast heeft en het dossier niet hoeft worden opgestart door Resolu. Het eerste punt brengt veel voordelen met zich mee voor de medewerker: zij valt namelijk meteen onder het juiste loket, namelijk de gemeente waar zijn al een contactpersoon heeft. 

Meer informatie 

Heeft u een vergelijkbare casus of wilt u weten wat u kunt doen wanneer een medewerker ziek uit dienst gaat? Neem dan contact op met Resolu. Wij kijken voor u waar de mogelijkheden liggen.  

 


Laatste nieuws & webinars

Resolu banner 6

Webinar 'Laat u als werkgever onnodig geld liggen?'

Beeld6

Webinar 'Waarom zou u eigenrisicodrager worden of blijven'?