Loonsanctie opgelegd! Wat nu?

Is een medewerker langere tijd uitgevallen, dat moet u als werkgever er alles aan doen om de medewerker weer te laten re-integreren in het eigen bedrijf of de medewerker begeleiden naar ander passend werk. Wanneer een WIA-uitkering wordt aangevraagd bij het UWV, wordt er niet alleen gekeken naar de arbeidsongeschiktheid van een medewerker, maar ook of u en de medewerker wel alle re-integratieverplichtingen zijn nagekomen. Besluit het UWV dat de werkgever niet genoeg heeft gedaan voor de re-integratie, dan kunt u een loonsanctie opgelegd krijgen. Maar wat betekent dit voor u als werkgever?

Wat is een loonsanctie?

De loonsanctie houdt in dat de werkgever verplicht wordt het loon van de medewerker maximaal 52 weken langer door te betalen. Omdat de werkgever al verplicht is de eerste 104 weken van ziekte het loon van de medewerker door te betalen, wordt door een opgelegde loonsanctie van het UWV de loondoorbetalingsperiode verlengd tot 156 weken. Een loonsanctie kan op administratieve grond of op inhoudelijke grond worden afgegeven.

Eigenrisicodrager en een loonsanctie

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA, dan blijft u ook na 104 weken verantwoordelijk voor de re-integratie van uw oud-medewerker. Dit geldt de eerste 10 jaar dat deze medewerker een WGA-uitkering ontvangt. Krijgt u een loonsanctie opgelegd? Dan zal de loonsanctie bovenop de 10 jaar WGA-uitkering komen. Dit kan enorm in de kosten lopen. 

Het UWV legt in ongeveer 10% van de re-integratiebeoordelingen een loonsanctie op. Dit percentage is al een aantal jaren vrijwel gelijk. In de eerste acht maanden van 2020 zijn er bijna 1800 inhoudelijke loonsancties opgelegd. Over 2015-2016 tekenden werkgevers en/of medewerkers tegen slechts gemiddeld 42% van de inhoudelijke loonsancties bezwaar aan. Van deze bezwaren werd 11% gegrond verklaard. Wat ons betreft worden er in verhouding weinig bezwaarzaken opgestart (gebaseerd op onderzoek van 2015 – 2017) om te bekijken of er mogelijkheden zijn om te onderzoeken of er wellicht is sprake is van een onterechte opgelegde loonsanctie.

Resolu helpt

Bent u het niet eens met de opgelegde loonsanctie? Dan kunt u hier tegen in bezwaar gaan. Het is wel zaak binnen zes weken nadat UWV heeft besloten tot een loonsanctie op te gegeven, een bezwaar in te dienen. Binnen 6 weken verstrijkt de termijn om bezwaar aan te tekenen. Resolu kan met een teams van experts het dossier analyseren en nagaan of er gronden zijn om in bezwaar te gaan. Neem vrijblijvend met ons contact op. Wij helpen u graag verder.


Laatste nieuws & webinars

Resolu banner 6

Webinar 'Laat u als werkgever onnodig geld liggen?'

Beeld6

Webinar 'Waarom zou u eigenrisicodrager worden of blijven'?