Helaas kan het voorkomen dat een werkgever een zieke medewerker in dienst heeft waarvan het dienstverband eindigt en waarbij al duidelijk is dat volledig terugkeren in eigen werk niet mogelijk is, voordat het dienstverband afloopt. De medewerker gaat dan ziek uit dienst. Maar wat houdt dat eigenlijk in als een medewerker ziek uit dienst gaat, en wat moet de werkgever allemaal doen? Wanneer een medewerker ziek uit dienst gaat lopen er twee zaken in elkaar over, namelijk de verzuimbegeleiding tijdens het dienstverband en de verzuimbegeleiding wanneer het dienstverband is afgelopen.

Eigenrisicodrager of niet

Wat u zich als eerste moet afvragen, wanneer een medewerker ziek uit dienst gaat, is of u eigenrisicodrager bent voor de ziektewet (ERD ZW). Wanneer u eigenrisicodrager bent voor de ziektewet houdt dat in dat u zelf de Ziektewetuitkering van uw (ex-)medewerkers betaalt die daar recht op hebben. Ook als het dienstverband is afgelopen. Wanneer u geen eigenrisicodrager bent loopt de begeleiding van de zieke (ex-)medewerker via het UWV. Als werkgever betaal je daar jaarlijks een premie voor.

Geen eigenrisicodrager

Wat moet de werkgever bij een ziek uit dienst melding doen en hij is geen eigenrisicodrager?

Een werkgever is verplicht om bij het UWV te melden dat een medewerker ziek uit dienst gaat. Wanneer u geen eigenrisicodrager bent ligt de verantwoordelijkheid voor de verder re-integratie bij het UWV. Een gevolg hiervan is wel dat u de regie over het dossier kwijt bent. In sommige gevallen moet de werkgever ook een re-integratieverslag (RIV) aanleveren als de medewerker ziek uit dienst gaat. Of dit daadwerkelijk nodig is hangt af van de vraag hoe lang de medewerker na zijn ziekmelding nog in dienst is gebleven:

  • Als de medewerker na zijn ziekmelding korter dan 6 weken in dienst gebleven is, hoef je als werkgever geen re-integratieverslag te maken.
  • Is de medewerker na zijn ziekmelding tussen de 6 en 10 weken in dienst gebleven, dan moet je als werkgever zorgen voor een verkort re-integratieverslag.
  • Je moet zorgen voor een volledig re-integratieverslag als de medewerker na zijn ziekmelding 10 weken of langer in dienst gebleven is.

Wel eigenrisicodrager

Wat moet ik doen als werkgever bij een ziek uit dienst melding en u bent wel eigenrisicodrager?

  • Als eerste is een werkgever verplicht om bij het UWV te melden dat een werknemer ziek uit dienst gaat, dus ook als u eigenrisicodrager bent. Het verschil is dat u geen re-integratieverslag hoeft te maken.
  • Daarnaast dient u als werkgever dit ziektewet dossier aan te melden bij de partij/afdeling die de ziektewetbegeleiding voor u uitvoert. Het voordeel van paraDIGMA groep is dat wij begeleiding aanbieden binnen en buiten lopend dienstverband. De afstemming met al reeds ingezette interventies kan op deze wijze soepel verlopen.

Whitepapers & Webinars

Geen whitepapers gevonden.