Wat is de Participatiewet?

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Het voornaamste doel van de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden of te ondersteunen bij betaald of vrijwilligerswerk. Het tweede doel van de Participatiewet is zorgen dat iedereen een inkomen heeft, ook mensen die niet in staat zijn in het eigen levensonderhoud te voorzien.

Sociaal minimum van de Participatiewet

De Participatiewet geeft een (aanvulling op het) inkomen tot het “sociaal minimum”. De bijstand is namelijk het laatste financiële vangnet in Nederland. Dus het kan zo zijn dat iemand loon uit arbeid ontvangt, maar daardoor nog steeds onder het sociaal minimum valt. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een kleine arbeidsovereenkomst. Om in aanmerking te komen voor een (aanvullende) bijstandsuitkering middels de participatiewet dient er aan diverse voorwaarden te worden voldaan. Een daarvan is dat het inkomen onder het sociaal minimum is.

No risk polis

In het doelgroep register staat iedereen geregistreerd die tot de doelgroep van de banenafspraak behoort en onder de no risk polis valt. Het UWV beheert dit register. UWV en gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor de actualiteit en juistheid van de gegevens in dit register. Een werkgever kan middels een aanvraagformulier navragen om een medewerker in het doelgroep register staat.  Wellicht weet de medewerker zelf dat er sprake is van een no risk polis omdat onder de participatiewet valt, dit mag u navragen aan de medewerker na 2 maanden in dienst. Kan u medewerker u geen antwoord geven op deze vraag dan kan een werkgever dit tegen een vergoeding laten verifiëren bij het UWV.

Wat is het voordeel van dit weten? Bij een ziek/kunt u dit melden bij het UWV, en zal u de loonkosten terugkrijgen. Bij een ziek uit dienst gaat deze medewerker ook weer terug naar het UWV en die zal deze medewerker weer overhevelen naar de gemeente.

Whitepapers & Webinars

Geen whitepapers gevonden.