Wat is een no-riskpolis

De no-riskpolis is een regeling die het aantrekkelijk maakt voor werkgevers om een medewerker in dienst te nemen met een arbeidsbeperking of ziekte. De overheid hoopt dat werkgevers hierdoor iedereen een eerlijke te kans geven op de arbeidsmarkt door de vermeende hogere verzuimkosten te compenseren.

Voordelen no-riskpolis

De no-riskpolis heeft enkele voordelen voor werkgevers. Voor hen moet het juist voordeliger worden om medewerkers die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn, aan te nemen of in dienst te houden. De voordelen zijn:

 • De werkgever kan voor een medewerker met een no-riskpolis een Ziektewet-uitkering aanvragen. Hierdoor wordt de werkgever gedurende maximaal 104 weken gecompenseerd in de loonkosten. De hoogte van de Ziektewet-uitkering is tussen de 70 en 100% van het (gemaximeerde) dagloon;
 • De werkgever hoeft voor een medewerker met een no-riskpolis geen hogere premie te betalen voor de Ziektewet;
 • De werkgever hoeft voor een medewerker met een no-riskpolis geen hogere premie te betalen voor de WGA.

Voor wie is de no-riskpolis?

De no-riskpolis is voor een aantal doelgroepen van toepassing;

 • WAO- of WAZ-uitkering
 • WIA-uitkering
 • WW-uitkering
 • Wajong-uitkering
 • WSW-dienstverband
 • Doelgroepregister
 • Beschut werk
 • Scholingsbelemmeringen
 • Wet REA
 • Structureel functioneel beperkten
 • Alle doelgroepen en de voorwaarden daarvan zijn terug te vinden in artikel 29b van de Ziektewet.

Uitvraag no-risk status

Maar wanneer weet de werkgever of iemand een no-riskpolis heeft? De werkgever dient bij de start van het dienstverband bij de medewerker na te vragen of er mogelijk sprake is van een no-riskpolis. Wettelijk gezien hoeft de medewerker daar gedurende de eerste 2 maanden van zijn dienstverband geen antwoord op te geven. Na deze 2 maanden is de medewerker hier wel toe verplicht. Mocht er twijfel zijn over een eventuele no-riskpolis, dan kan er (met toestemming van de medewerker) navraag worden gedaan bij het UWV.

Duur no-riskpolis

De no-riskpolis is in principe geldig gedurende de eerste 5 jaar van het dienstverband. Er bestaat een mogelijkheid om de no-riskpolis te verlengen, hiervoor gelden strikte regels. Voor sommige doelgroepen is de duur van de no-riskpolis onbeperkt. Op de website van het UWV kunt u de duur van de no-riskpolis per doelgroep vinden.

Whitepapers & Webinars

Geen whitepapers gevonden.