Worden er bij u in de organisatie regelmatig nachtdiensten gedraaid? Dan gelden er specifieke richtlijnen voor medewerkers die nachtdiensten draaien die zijn vastgelegd in de Arbeidstijdenwet. Omdat deze diensten extra belastend zijn gelden deze regels niet alleen maar voor medewerkers die een vast of tijdelijk dienstverband hebben, maar ook voor uitzendkrachten en stagiaires.  Maar wat zijn deze richtlijnen?

De algemene regels nachtdiensten

De meeste nachtdiensten In Nederland worden/ werden gedraaid in de zorg, industrie en transportsector. Rond de 2,5 miljoen medewerkers in Nederland hebben maken met een of andere vorm van structureel onregelmatig werken. Een nachtdienst is wanneer iemand werktijden heeft van 00.00uur tot 06.00uur.

Cao specifiek

De wet kent geen verplichting extra te betalen voor een nachtdienst, maar in de cao die in de specifieke bedrijfstak van toepassing is meestal een vorm van compensatie afgesproken. Dat kan een compensatie in tijd zijn, of via een onregelmatigheidstoeslag. De algemene regel is dat een medewerker in 16 weken tijd maximaal 36 nachten werken mag werken; en op jaarbasis maximaal 140 nachtdiensten.

In de cao of in schriftelijke afspraken met de ondernemingsraad kunnen er een uitzonderingen zijn benoemd. Let op: voor specifieke sectoren zijn er aparte regelingen in de arbeidstijdenwet opgenomen.

Whitepapers & Webinars

Geen whitepapers gevonden.