Wat is een loonsanctie?

De loonsanctie houdt in dat de werkgever verplicht wordt om het loon van de medewerker maximaal 52 weken langer door te betalen. Omdat de werkgever al verplicht is de eerste 104 weken van ziekte het loon van de medewerker door te betalen, wordt door een opgelegde loonsanctie van het UWV de loondoorbetalingsperiode verlengd tot 156 weken. Een loonsanctie kan op administratieve grond of op inhoudelijke grond worden afgegeven.

Eigenrisicodrager en een loonsanctie

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA, dan blijft u ook na 104 weken verantwoordelijk voor de re-integratie van uw oud-medewerker. Dit geldt de eerste 10 jaar dat deze medewerker een WGA-uitkering ontvangt. Krijgt u een loonsanctie opgelegd? Dan zal de loonsanctie bovenop de 10 jaar WGA-uitkering komen. Dit kan enorm in de kosten lopen.

Het UWV legt in ongeveer 10% van de re-integratiebeoordelingen een loonsanctie op. Dit percentage is al een aantal jaren vrijwel gelijk. In de eerste acht maanden van 2020 zijn er bijna 1800 inhoudelijke loonsancties opgelegd. Over 2015-2016 tekenden werkgevers en/of medewerkers tegen slechts gemiddeld 42% van de inhoudelijke loonsancties bezwaar aan. Van deze bezwaren werd 11% gegrond verklaard. Wat ons betreft worden er in verhouding weinig bezwaarzaken opgestart (gebaseerd op onderzoek van 2015 – 2017) om de bezwaarmogelijkheden te onderzoeken.

Whitepapers & Webinars

Geen whitepapers gevonden.