Een grensarbeider is iemand die ten minste één keer per week tussen woon- en werkland reist. Het gaat om de landen Duitsland en België. Hoe is het geregeld wanneer een medewerker in het verzuim terecht komt?

Is de medewerker verzekerd in Nederland?

Dan gelden de regels van de Nederlandse sociale zekerheid. Dit betekent dat de medewerker meestal een WIA-uitkering kan krijgen als twee jaar ziekte is doorlopen.

Na twee jaar stopt de verplichte loondoorbetaling van de werkgever. De Wet verbetering Poortwachter is op dit proces van toepassing. Een eventueel WGA-recht zal dan worden toegerekend aan de werkgever. Er zijn wel uitzonderingen; bijvoorbeeld voor medewerkers die in twee of meer landen werken of bij internationale detachering.

Welke regels zijn er voor grensarbeiders?

Bij medewerkers die wonen in Duitsland of België kan de controle door de Duitse Krankenkasse of de Belgische Mutualiteit plaatsvinden op verzoek van de werkgever. Dit zijn instanties die de ziektekostenverzekering regelen. Uiteraard mag de  begeleiding ook door een Nederlandse arbodienst plaatsvinden. De reisafstand en/of taalbarrière kunnen hierin een afweging zijn. Algemeen advies is dat een werkgever die veel te maken heeft met grensarbeiders een duidelijk verzuimprotocol heeft en hierin specifiek aandacht besteedt aan dit onderwerp.

Ook als een medewerker de twee jaar doorloopt en een eventuele WIA-uitkering krijgt toegekend, zal de uitvoerende partij WGA-begeleiding deze begeleiding vanuit Nederland uitvoeren.

Whitepapers & Webinars

Geen whitepapers gevonden.