Wat is een cao?

CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst en is een schriftelijke overeenkomst waarin 1 of meer werkgevers, 1 of meer werkgeversorganisaties en 1 of meer werknemersorganisaties (meestal vakbonden)afspraken hebben gemaakt over arbeidsvoorwaarden. Dit kan gaan over loon, toeslagen of werktijden. In tegenstelling tot de persoonlijke arbeidsovereenkomst, geldt een CAO voor een grotere groep medewerkers.

Waarom een cao?

Maar waarom zouden organisaties of branches een cao hebben? Een cao wordt niet alleen gemaakt voor de werkgever, het is er juist voor de medewerker. Zo kan het loon  hoger zijn dan het landelijke minimumloon of een medewerker kan meer vakantiedagen krijgen dan wettelijk is afgesproken. Deze afspraken zijn overigens nooit in strijd met de wet. Het kan dus niet zo zijn dat het afgesproken loon lager is dan het minimumloon.

Whitepapers & Webinars

Geen whitepapers gevonden.