Als er sprake is van een vast dienstverband, dan zal de casemanager van Resolu (vaak in samenwerking met de Adviseur Arbeid en Gezondheid van De Arbodienst) erop toezien dat de bedrijfsarts het actueel oordeel opstelt bij langdurig verzuim ten behoeve van de WIA-aanvraag. Het actueel oordeel is een verplicht onderdeel van het re-integratieverslag. Het actueel oordeel is nodig als een medewerker ruim anderhalf jaar ziek is, zodat hij of zij een WIA-uitkering kan aanvragen bij het UWV. Mocht deze ontbreken dat zal de werkgever en medewerker een brief ontvangen met het verzoek om deze alsnog aan te leveren bij het UWV. Uiterlijk in week 91 maakt de bedrijfsarts of arbodienst een actueel oordeel. In dezelfde periode dient de “Eindevaluatie” te worden opgesteld door werkgever en medewerker. Het actueel oordeel is dus een verplicht onderdeel in de RIV toets die het UWV uitvoert.

Maar wat moet er allemaal staan in het actueel oordeel? En wie stelt dit op?

Wat is een actueel oordeel?

In het actueel oordeel schrijft de bedrijfsarts het verloop en de huidige stand van zaken van de re-integratie. Het actueel oordeel is een standaard formulier; die het UWV verplicht heeft gesteld als onderdeel in het Re-Integratie Verslag, kortgezegd het RIV. In het actueel oordeel beschrijft de bedrijfsarts het verloop en de stand van zaken van de re-integratie. Er staat dus geen medische informatie in het actueel oordeel.

Het actueel oordeel t.b.v. de ontslagvergunning

Na twee jaar ziekte en voldoende re-integratie-inspanningen is er de mogelijkheid bij het UWV een ontslagvergunning aan te vragen voor de medewerker. Een actueel oordeel is een verplicht onderdeel van de gevraagde stukken door het UWV om deze te kunnen afgeven.

Tussentijds ziek uit dienst

Wat als een medewerker tussentijds ziek uit dienst gaat? Simpel gezegd was er dan sprake van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Moet u dan wel of geen actueel oordeel aanleveren als ex-werkgever? En aan wie? Resolu legt het u uit aan de hand van situaties die mogelijk zijn.

Er is sprake van een vangnet / no risk situatie

Er is sprake van een vangnet wanneer de medewerker ziek uit dienst gaat ten gevolge van een zwangerschap, orgaandonatie, of een andere no risk polis.

De ex-medewerker valt dan onder het UWV bij ‘ziek uit dienst’, en het UWV stelt dan eisen aan de aangeleverde stukken. Een actueel oordeel kan dan afhankelijk van het aantal weken verzuim een onderdeel zijn van het re-integratieverslag:

  • Is de medewerker korter dan 6 weken ziek, dan hoeft er geen re-integratieverslag te zijn, dus ook geen actueel oordeel.
  • Is de medewerker tussen de 6 en 10 weken ziek, dan moet er een verkort re-integratieverslag worden aangeleverd bij het UWV. Dit betekent dat er een plan van aanpak en een probleemanalyse en/of actueel oordeel worden opgesteld door de bedrijfsarts.
  • Is de medewerker langer dan 10 weken ziek, dan dient er een volledig re-integratieverslag te worden aangeleverd. Dit betekent dat er wel een actueel oordeel nodig is.

Of de werkgever wel of geen eigenrisicodrager is, speelt geen rol. De ex-medewerker valt immers weer onder het UWV.

Er is geen sprake van een vangnet / no risk situatie

De werkgever is geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet

  • Is de medewerker korter dan 6 weken ziek, dan hoeft er geen re-integratieverslag te zijn, dus ook geen actueel oordeel.
  • Is de medewerker tussen de 6 en 10 weken ziek, dan dient er een verkort re-integratieverslag te worden aangeleverd bij het UWV, dit betekent dat er een plan van aanpak en een probleemanalyse en/of actueel oordeel opgesteld door de bedrijfsarts.
  • Is de medewerker langer dan 10 weken ziek, dan dient er een volledig re-integratieverslag te worden aangeleverd. Dit betekent dat er wel actueel oordeel moet te zijn opgesteld/ aangeleverd.

De werkgever is wel eigenrisicodrager voor de Ziektewet

Dan hoeft u van het UWV geen actueel oordeel op te stellen bij ziek uit dienst als dit onder de 91 weken verzuim is  Wellicht zijn er wel andere afspraken gemaakt met de partij met die de ERD Ziektewet-begeleiding uitvoert, maar het is dus geen verplichting vanuit het UWV. Het aantal weken verzuim doet er dan niet toe. Wel is wenselijk dat de betrokken arbodienst een actuele stand van zaken heeft en de stappen vanuit de Wet verbetering Poortwachter zijn doorlopen en vastgelegd.

Whitepapers & Webinars

Geen whitepapers gevonden.