Is er in uw organisatie (tijdelijk) behoefte aan een casemanager voor de verzuimbegeleiding? Zet dan een (register) casemanager van Resolu!

In uw organisatie is behoefte aan een casemanager voor begeleiding van uw (deels) arbeidsongeschikte (ex-)medewerkers. Dit kan gaan om een tijdelijk capaciteitsprobleem of omdat er, voor een bepaalde periode, behoefte is aan een specifieke expertise. Vanuit Resolu bieden wij de mogelijkheid om op tijdelijke basis detachering (register) casemanagers in te zetten binnen uw organisatie.

Onze casemanagers hebben ruime ervaring met intern verzuim, Ziektewet en WGA begeleiding en zijn in het bezit van een CROV diploma.

Vormen en doel Detachering (register) casemanager

Voordelen detachering van een casemanager van Resolu

Ontzorging

Afhankelijk van het geformuleerde doel kan een casemanager ingezet worden om een (nog) onvervulde rol te vervullen binnen het verzuimteam. De casemanager zal dan de begeleiding volledig uitvoeren en onderdeel uit maken van het team.

Zo ontstaat er ruimte bij de werkgever of leidinggevende om een optimaal klimaat te scheppen waarin verbinding, aandacht, veiligheid en vertrouwen wordt gecreëerd. Deze ruimte kan dan worden benut voor het voeren van constructieve gesprekken over in te zetten acties en terugkeer op de werkvloer.

Bij deze vorm van detacheren wordt door de inzet van de externe casemanager ruimte gecreëerd bij de werkgever en huidige uitvoerders om zich – al dan niet tijdelijk – te richten op de uitvoering van hun primaire taken, en de ontwikkeling en uitvoering van beleid.

De externe casemanager vervult in een dergelijk geval een centrale rol tussen alle betrokken partijen zoals bedrijfsartsen,  interventionisten, verzekeraars en UWV.

Coaching

Omdat volledige zorg wegnemen niet zorgt voor ontwikkeling in eigen regie, is een bredere kijk op de uitvoering van casemanagement nodig.

In het geval van een behoefte aan ondersteuning binnen een bestaand team, kan ervoor gekozen worden om een externe casemanager van Resolu in dat team van casemanagers te laten plaatsnemen, ter ondersteuning en coaching van de bestaande casemanagers.

Het doel is om de werkgever de eigen regie op verzuim terug te geven, zodat er weer overzicht, grip en ontwikkeling ontstaat.

Dienstverlening combineren

U kunt, indien gewenst, deze dienstverlening combineren met een van onze andere diensten. Bijvoorbeeld het inzetten van een arts met de juiste expertise of het analyseren van uw schadelast(beheersing). Mocht u meer informatie willen over onze inzet binnen uw bedrijf, neem dan contact met ons op.

Ziektewet en WGA aanvragen

Bent u op zoek naar begeleiding en duidelijke informatie bij het aanvragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen? Ontvang deskundige hulp en ontdek alles wat u moet weten om het aanvraagproces soepel te doorlopen.