Resolu helpt met Ziektewet-begeleiding

Er kan, naast de WGA, ook schade ontstaan in de ziektewet die aan u toegerekend kan worden. Dit gaat om (ex-)medewerkers die ziek uit dienst gaan of die zich binnen 28 dagen na uitdiensttreding ziek melden bij het UWV.

Wanneer u eigenrisicodrager bent voor de ziektewet, dan heeft u de verantwoordelijkheid om deze (ex-)medewerkers te begeleiden totdat ze weer mogelijkheden voor de arbeidsmarkt hebben of, indien dit niet realiseerbaar is, ze instromen in de WGA. In dit laatste geval vallen ze binnen uw WGA risico. Naast de begeleiding, bent u ook verantwoordelijk voor de betaling van hun ziektewet uitkering. Als u geen eigenrisicodrager bent voor de ziektewet, dan voert het UWV dit voor u uit en betaalt u dit via gedifferentieerde premies.

En ja, u leest het goed.. U loopt het risico om maximaal 12 jaar te betalen voor een (ex-)medewerker! Goede begeleiding van de (ex-)medewerkers die in de ziektewet instromen is dus van groot belang en die taak nemen wij u graag uit handen! Wij spreken geregeld met de (ex-)medewerker om te bekijken of de belastbaarheid is toegenomen en er weer mogelijkheden voor arbeid zijn, waardoor ze de ziektewet kunnen verlaten. Of trachten in een vroeg stadium de ernst en de duurzaamheid van de klachten aan te tonen, zodat ze snel een IVA kunnen krijgen. Alle acties staan wederom in het teken van schadelastbeheersing voor de werkgever en een eerlijke behandeling van de medewerker.

Tevens bieden wij de mogelijkheid om ook de ziektewet uitkering direct via ons te laten lopen en verlonen, zodat u geen enkele zorgen meer heeft voor uw (ex-)medewerker. In een persoonlijk gesprek vertellen wij u graag wat de mogelijkheden zijn!