Whitepaper: Compensatieregeling Transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Download hier uw Whitepaper

Als een werknemer meer dan 2 jaar ziek is en er geen uitzicht is op herstel binnen een half jaar, kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. De zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. Hoe de compensatieregeling hiervoor geregeld is, leest u in deze whitepaper. 

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.