Whitepaper: Alles wat u moet weten over de WGA (Wet gedeeltelijk arbeidsgeschikten)

Download hier uw Whitepaper

WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze uitkering ontvangt een medewerker die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geraakt. Is een medewerker langer dan twee jaar ziek, dan krijgt hij, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, deze arbeidsongeschiktheidsuitkering. Een werkgever is daar indirect of direct weer financieel verantwoordelijk voor. Dit is afhankelijk of een werkgever eigenrisicodrager is of niet. Lees hier meer over in deze whitepaper. 

 

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.