Niet langer onnodig opdraaien voor de kosten

Deze dienstverlening is voor ex-medewerkers die na de periode Wet Verbetering Poortwachter instromen in de WGA. Wanneer u eigenrisicodrager bent voor de WGA, ligt de verantwoordelijkheid bij u om deze ex-medewerkers te begeleiden. U bent dit verplicht totdat er mogelijkheden voor de arbeidsmarkt zijn of totdat er een IVA kan worden toegekend aan deze ex-medewerker. Deze periode kan tien jaar duren. Die tien jaar starten ná de loondoorbetalingsverplichting van 104 weken. Eén zieke ex-medewerker kan u in totaal twaalf jaar aan financiële schade bezorgen. Goede begeleiding van de ex-medewerkers die in de WGA instromen, is dus van groot belang. Hierin ontzorgen wij u  en begeleiden uw ex-medewerker optimaal.

Wij spreken de ex-medewerker regelmatig, zowel telefonisch als in persoon. Bekijken of de belastbaarheid is toegenomen en of er weer mogelijkheden voor arbeid zijn, waardoor ex-medewerker 0-35 procent arbeidsongeschiktheid krijgt en de WGA kan verlaten. Indien de belastbaarheid niet verbetert, trachten we de ernst en de duurzaamheid aan te tonen zodat ex-medewerker een IVA krijgt. Alle acties staan in het teken van schadelastbeheersing voor de werkgever en een eerlijke behandeling van de ex-medewerker. Indien van toepassing ondersteunen wij in een bezwaar- en/of beroepsprocedure.

Wanneer u op het punt staat de keuze te maken om wel of geen eigenrisicodrager te worden voor de WGA, kunnen we een controle op de reeds aanwezige dossiers in schadelast uitvoeren. Een onterechte toerekening kunnen we terugvorderen en wellicht zien we mogelijkheden om medewerkers versneld uit de schadelast te halen. Hierdoor kunt u een beter financieel voorstel krijgen van uw verzekeraar voor in de toekomst. Uw risicoprofiel verbetert immers.