WGA-begeleiding

WGA-begeleiding

Ieder bedrijf zal dossiers in de schadelast hebben, maar we kunnen samen zorgen dat u niet langer dan nodig voor de kosten opdraait. Goede begeleiding van de (ex-)medewerkers in de schadelast, zoals u dat ook voor uw verzuim heeft ingericht, is van groot belang!

Wij kunnen dit voor u uitvoeren, waarbij het onze voornaamste taak is om te monitoren wanneer er iets wijzigt in de belastbaarheid zodat er tijdig herbeoordelingen aangevraagd kunnen worden. Hierdoor kan de uitkering wijzigen of vervallen waardoor uw schadelast verminderd. Tevens monitoren wij of de duurzaamheid van klachten aangetoond kan worden na verloop van tijd, zodat we een IVA mogelijk kunnen maken, waardoor u helemaal geen kosten in WGA meer voor uw rekening hoeft te nemen.

Ook wanneer u op het punt staat om de keuze te maken om wel of geen eigenrisicodrager te worden voor de WGA, kunnen we een controle op de reeds aanwezige dossiers in schadelast uitvoeren. Een onterechte toerekening kunnen we terugvorderen en wellicht zien we mogelijkheden om medewerkers versnelt uit de schadelast te halen. Hierdoor kunt u een beter financieel voorstel krijgen van uw verzekeraar voor de toekomst. Uw risicoprofiel verbetert immers.

 

WGA-lasten berekenen en beheersen

Bij werkgevers is vaak niet bekend welke bedragen worden betaald voor (ex-)werknemers in de WGA. Dit brengt met zich mee dat werkgevers niet dan wel onvoldoende sturen op het reduceren van de schadelast. En dan te bedenken dat een deel van de (ex-)werknemers met een WGA-uitkering niet de passende WIA-status heeft, zodat deze kosten onnodig voor uw rekening komen. Wij kunnen de mogelijke besparing uiteraard op uw verzoek voor u doorberekenen.

Rekenvoorbeeld m.b.t. de eventuele besparing voor u als werkgever:

(Ex-)werknemer krijgt een IVA-uitkering toegekend en valt niet meer onder het risico van de werkgever.

Werknemer X (geboren op 1 mei 1975) is in juli 2014 in dienst gekomen bij werkgever X. Vanwege medische redenen meldt de werknemer zich op 2 januari 2015 ziek. Per einde wachttijd (3 januari 2017) wordt er een WIA-uitkering toegekend op basis van een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80-100%.

Indien de (ex-)werknemer 10 jaar lang arbeidsongeschikt blijft, draagt deze werkgever 10 jaar lang de WIA-lasten. De werknemer heeft een jaarloon van €31.000,-. Gedurende de loongerelateerde uitkering wordt er 70% van het WIA-maandloon doorbelast aan de werkgever, hetgeen in dit geval €21.700,- op jaarbasis is.

Na de loongerelateerde uitkering wordt de uitkering omgezet in een loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering. Deze doorbelasting bedraagt maximaal 70% van het minimumloon. De totale schade van deze zieke (ex-)werknemer kan oplopen tot maximaal €217.000,- in 10 jaar tijd. Nu de (ex-)werknemer echter per 3 maart 2017 een IVA-uitkering krijgt toegekend na een opgezette bezwaarprocedure, valt deze werknemer niet meer onder het risico van de werkgever. De besparing voor de werkgever is € 213.384,-.