In het tweede ziekte jaar wordt er over herstel gesproken indien u 65% of meer van uw laatstverdiende loon kunt verdienen. Dit wordt voor het eerst getoetst rond het eerste jaar, namelijk bij de (eerstejaars)ziektewetbeoordeling van het UWV. Het kan ook zijn dat u deze beoordeling later heeft gehad omdat uw dienstverband is beëindigd terwijl u langer dan 1 jaar ziek was.

Een verbeterde medische situatie

Een TVB2 of Toetsing Verbetering Belastbaarheid is vergelijkbaar met een tweede (eerstejaars)ziektewetbeoordeling. Resolu kan deze toets aanvragen bij het UWV als de (bedrijfs)arts een verbeterde medische situatie ziet, maar er nog geen sprake is van volledig herstel. In de functiemogelijkhedenlijst (FML) zijn dan minder beperkingen opgenomen t.o.v. de FML van de eerdere beoordeling. Het kan zijn dat u op het moment van de (eerstejaars)ziektewetbeoordeling een verdiencapaciteit had van minder dan 65%. Uw ziektewetuitkering is toen doorgezet. Als uw herstel vervolgens voortzet, kan dit betekenen dat u op een bepaald moment wel over een verdiencapaciteit van 65% of meer beschikt. Dit dient bij een verbeterde belastbaarheid opnieuw onderzocht te worden. Indien uw verdiencapaciteit 65% of meer is, dan wordt uw ziektewetuitkering stopgezet.

Waarom vraagt Resolu een TVB2 aan?

Zonder volledig herstel blijft uw ziektewetuitkering in het tweede jaar gehandhaafd tot en met 104 weken ziekte. Indien dit onterecht wel of juist niet gebeurt, zijn de gevolgen enorm. Voor uw ex-werkgever kan dit betekenen dat zij onterecht langer uw uitkering moeten doorbetalen. Maar ook voor u kan het grote financiële gevolgen hebben. Indien u na een WIA-uitkering aanvraag bijvoorbeeld onterecht een voorschot bij het UWV heeft gehad, bestaat er een kans op een verrekening met uw WW-rechten of terugvordering vanuit het UWV. Wij proberen dergelijke situaties altijd te voorkomen. Met een TVB2 heeft u vaak eerder uitsluitsel over uw situatie en met minder risico’s op nare financiële consequenties.

Voor alle partijen is een juiste handhaving van de uitkering dus noodzakelijk om (latere) schadelast te voorkomen.

Werkwijze

De werkwijze van de TVB2 is vergelijkbaar met de werkwijze van de eerdere (eerstejaars)ziektewetbeoordeling van het UWV.

Laatste nieuws & webinars