Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt uitgevoerd door een arbeidsdeskundige, vaak rond het eerste jaar ziekte maar dat kan ook eerder of later zijn. De arbeidsdeskundige adviseert over uw re-integratiemogelijkheden. Hij/zij  zal in gesprek gaan met u en met uw ex-werkgever. Tijdens het onderzoek maakt de arbeidsdeskundige ook gebruik van de functiemogelijkhedenlijst (FML) van de (bedrijfs)arts. Eventueel overlegt de arbeidsdeskundige ook met de (bedrijfs)arts. Na het onderzoek volgt een arbeidsdeskundig rapport. In dit rapport worden de mogelijkheden voor werkhervatting omschreven.

Re-integratiemogelijkheden

Een arbeidsdeskundige geeft in ieder geval antwoord op de volgende vragen:

  1. Kunt u terugkeren naar uw voormalige eigen werk bij uw (ex-)werkgever?
  2. Kan uw voormalige eigen werk bij uw (ex-)werkgever worden aangepast?
  3. Kunt u re-integreren in ander werk bij uw (ex-)werkgever?
  4. Zijn er mogelijkheden op de arbeidsmarkt om u naar ander werk bij een andere werkgever te begeleiden?

Door deze vragen te beantwoorden, stelt de arbeidsdeskundige vast hoe het meest optimale re-integratieplan eruitziet. Re-integreren bij de eigen werkgever wordt spoor 1 genoemd. Re-integreren bij een andere werkgever wordt spoor 2 genoemd. Ondanks dat uw arbeidsovereenkomst is beëindigd, wordt er tijdens het ziektewettraject altijd nog gekeken naar uw mogelijkheden voor passend (re-integratie-)werk bij uw ex-werkgever. Dit heeft te maken met de wet- en regelgeving van Wet Verbetering Poortwachter. Vaak wordt er bij een arbeidsdeskundig onderzoek ook geadviseerd om een spoor 2 traject op te starten.

Een aanvullend arbeidsdeskundig onderzoek

Als u belastbaarheid na het arbeidsdeskundige onderzoek significant is veranderd, kan een aanvullend arbeidsdeskundig onderzoek nodig zijn om uw re-integratiemogelijkheden opnieuw in kaart te brengen volgens de nieuwe medische situatie. Er zal dan opnieuw een afweging worden gemaakt (een aanvulling op het oorspronkelijke onderzoek) in de mogelijkheden voor passend (re-integratie)werk in spoor 1 en spoor 2.

Laatste nieuws & webinars