Re-integratiecheck bij Arbeidsongeschiktheid

Voorkom loonsancties en beperk de schade! Laat een re-integratiecheck uitvoeren.

Waarom een re-integratiecheck 

Wanneer u een arbeidsongeschikte medewerker heeft, verwacht het UWV dat u, als werkgever, er alles aan doet om deze medewerker te laten re-integreren. Dit kan zijn binnen uw eigen organisatie (in zijn eigen werk of ander passend werk), maar wanneer dit niet mogelijk is, ook bij een andere organisatie. De juistheid en tijdigheid van uw acties, begeleiding en sturing, bepalen of het UWV, aan het einde van de 104 weken wachttijd, de WIA-aanvraag in behandeling neemt of niet. Wanneer het UWV vindt dat er in het hele proces re-integratiekansen zijn gemist, zal u tot nog een jaar salaris door moet betalen en de re-integratie inspanningen moeten vervolgen.

Wat is een re-integratiecheck

Bij de re-integratiecheck bekijken onze register casemanagers het re-integratiedossier. Op basis hiervan geven wij een helder en concreet advies, hoe u de kosten kunt beperken van uw arbeidsongeschikte medewerker.

Naast de re-integratiecheck, controleren wij ook of er geen andere kansen worden gemist om kosten te beperken. Hierbij moet u denken aan premiekortingen, uitkeringen en verhalen van kosten op verzekeraars

Interesse?

Neem contact met ons op en krijg grip op de financiële risico's van ziekte en arbeidsongeschiktheid.