Re-integratiecheck bij Arbeidsongeschiktheid

Wat is een re-integratiecheck

Bij de re-integratiecheck bekijken onze (register) casemanagers enkele of al uw verzuimdossiers.  Zij lopen de dossiers na op correcte toepassing wet- en regelgeving en bekijken of alle mogelijkheden benut zijn. Op basis van deze check krijgt u een helder en concreet advies.

Naast de re-integratiecheck, controleren wij ook of er geen andere kansen worden gemist om kosten te beperken. Hierbij moet u denken aan premiekortingen, uitkeringen en het verhalen van kosten op verzekeraars.

Waarom een re-integratiecheck 

Wanneer u een arbeidsongeschikte medewerker hebt, verwacht het UWV dat u als werkgever, er alles aan doet om deze medewerker te laten re-integreren. Dit kan zijn binnen uw eigen organisatie (in zijn eigen werk of ander passend werk), maar wanneer dit niet mogelijk is, ook bij een andere organisatie. De juistheid en tijdigheid van uw acties, begeleiding en sturing, bepalen of het UWV, aan het einde van de 104 weken wachttijd, de WIA-aanvraag in behandeling neemt of niet. Wanneer het UWV vindt dat er in het hele proces re-integratiekansen zijn gemist, kunt u een loonsanctie krijgen. Onze casemanagers helpen u om de kosten te minimaliseren.

Interesse?

Neem contact met ons op en krijg grip op de financiële risico's van ziekte en arbeidsongeschiktheid.