Ziektewetuitkering met terugwerkende kracht, bezwaar loont!

Een opvallend thema dat we tegenkomen bij de behandeling van onze bezwaarzaken, is de toegekende Ziektewetuitkering "met terugwerkende kracht". De ziektewetuitkering is bedoeld voor situaties, waarin mensen bij ziekte niet verzekerd zijn van inkomen (enkele uitzonderingen daargelaten). Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat een contract afloopt tijdens ziekte of wanneer er geen werkgever is.

 

Uitkeringskosten die ontstaan vanuit een dienstverband of binnen 4 weken na beëindiging van dat dienstverband, komen voor rekening van de werkgever (direct bij eigenrisicodragerschap of indirect via premieverhoging). Uitkeringskosten die daarbuiten ontstaan, komen voor rekening van het UWV.

 

In het toewijzen van deze kosten zit net het venijn, want is een werknemer ziek geworden vanuit de arbeidssituatie van een werkgever, of is hij dat niet? De beoordeling hiervan bepaalt wie de kosten zal moeten dragen.

 

Wanneer iemand ziek uit dienst gaat, of zich binnen 4 weken ziek meldt is dit heel helder. Maar wat als iemand zich maanden later meldt, en aangeeft al ziek te zijn geweest bij einde dienstverband?

Het UWV maakt dan een beoordeling van de waarschijnlijkheid van deze ziekmelding met terugwerkende kracht. En hier loont het als werkgever scherp te zijn op het oordeel van het UWV. Wij hebben bezwaarzaken gevoerd en gewonnen tegen deze uitspraak van waarschijnlijkheid. Bijvoorbeeld omdat gedegen medisch onderzoek ontbreekt.

 

Scherpte op deze UWV beschikkingen kan al snel tienduizenden euro's besparen!

 

Wilt u meer informatie, of hulp bij het voeren van bezwaar? Neemt u dan contact met ons op of neem een kijkje op onze website, www.resolu.nl

 


Laatste nieuws & webinars

Resolu banner 6

Webinar 'Laat u als werkgever onnodig geld liggen?'

Beeld6

Webinar 'Waarom zou u eigenrisicodrager worden of blijven'?