Wonen en werken in het buitenland & verzuim – deel 1

De wereld wordt steeds internationaler, en dit betekent dat er ook dat er steeds meer mensen wonen en/of werken in buitenland. Maar wat betekent dit voor een eventueel recht op een WIA-uitkering als de twee jaar verzuim is doorlopen?

Recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering

Meestal heeft iemand recht bij ziekte op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Echter, de regels die specifiek gelden voor de medewerkersverzekeringen (WW, Ziektewet, WIA en WAO), hangen af van het land waar de medewerker is verzekerd. Waar een medewerker verzekerd is, kan worden teruggevonden op de loonstrook.

Verzekeringsmanieren

Een medewerker kan op drie manieren zijn verzekerd:

Is de medewerker verzekerd in Nederland?

Dan gelden de regels van de Nederlandse sociale zekerheid. Dit betekent dat de medewerker meestal een WIA-uitkering kan krijgen als de twee jaar verzuim is doorlopen.  

Na twee jaar stopt de verplichte loondoorbetaling van de werkgever. De Wet Verbetering Poortwachter is op dit proces van toepassing.

Is de medewerker verzekerd in een EU-land, Zwitserland of een verdragsland?

Als de medewerker arbeidsongeschikt wordt, gelden de regels van het land waar deze medewerker is verzekerd. Dan gelden de afspraken in het verdrag dat Nederland met dat land heeft gesloten. De specifieke afspraken verschillen per land. De afspraken per land zijn terug te vinden op website van het UWV.

De medewerker is verzekerd in een niet-verdragsland

Als de medewerker arbeidsongeschikt wordt, gelden de regels van het land waar deze is verzekerd. Er is dus geen recht op een WIA-uitkering uit Nederland.

Waar hebben uw medewerkers recht op?

Wilt u als werkgever weten waar uw medewerkers recht op hebben of wilt u meer weten over welke mogelijkheden er zijn vanuit Resolu voor de WGA-begeleiding? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

 


Laatste nieuws & webinars

Resolu banner 6

Webinar 'Laat u als werkgever onnodig geld liggen?'

Beeld6

Webinar 'Waarom zou u eigenrisicodrager worden of blijven'?