Wel of geen eigenrisicodragerschap: wat is uw keuze?

Veel werkgevers zijn inmiddels op de hoogte dat ze voor een verzuimende medewerker maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk kunnen blijven. Eerst 2 jaar loondoorbetalingsverplichting (of ziektewet) en daarna eventueel nog 10 jaar WGA.

Er zijn 2 manieren hoe u zich als werkgever kunt verzekeren voor het financiële risico van de Ziektewet en/of WGA, namelijk;

  • Publiek (via het UWV)
  • Privaat (als eigenrisicodrager)

Wel of geen eigenrisicodrager worden?

Het is aan u de taak om u goed te laten informeren welke keuze het beste bij de financiële situatie van uw organisatie past en vervolgens hoe u de schadelast die de verzuimende (oud-)medewerker veroorzaakt, zoveel mogelijk kunt beperken.  De keuze om wel of geen eigenrisicodrager te zijn is vooral een strategische keuze, waarin schadelastbeheersing door middel van het beperken van de instroom en de duur van WGA uitkeringen en/of ziektewetuitkeringen, een belangrijke rol spelen. Het is van belang om in kaart te brengen welke impact het eigenrisicodragerschap op uw organisatie heeft en welke beheersmaatregelen u als werkgever het beste kunt treffen. Hiervoor is een actuariële analyse noodzakelijk om alle huidige en toekomstige (financiële) risico’s in kaart te brengen.

Wat kan mij helpen bij het maken van mijn keuze?  

De keuze om wel of geen eigenrisicodrager te worden is geen gemakkelijke overweging en hangt dus af van de financiële situatie van uw organisatie. Bovendien vereist het maken van deze keuze specifieke kennis en vaardigheden om sociale wet- en regelgeving toe te kunnen passen. Om u op weg te helpen bij het maken van deze keuze, hebben wij een whitepaper ontwikkeld, waarin u meer informatie leest over het verschil tussen publiek en privaat verzekeren en de mogelijke gevolgen.

Resolu kan u een handje helpen door u optimaal te ondersteunen in dit keuzeproces. Gezamenlijk brengen we in kaart wat de voor- en nadelen van eigenrisicodragerschap zijn en welke impact de keuze heeft op uw organisatie. 

Naast een advies over wel of geen eigenrisicodragerschap, kan Resolu de begeleiding van de (oud-)medewerkers volledig op zich nemen, zodat u geen zorgen meer heeft voor uw (oud-)medewerker. 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden om eigenrisicodrager te worden of om verder te kijken naar uw schadelastbeheersing binnen uw organisatie? Neem dan contact op! Daarnaast heeft Pauline Avontuur van Resolu een webinar over dit onderwerp gegeven. Klik hieronder om de webinar te bekijken:

Bekijk webinar hier


Laatste nieuws & webinars

Resolu banner 6

Webinar 'Laat u als werkgever onnodig geld liggen?'

Beeld6

Webinar 'Waarom zou u eigenrisicodrager worden of blijven'?