Wat is een Werkhervattingskas (Whk)?

Bij een Whk komt veel kijken. Veel verzamelde informatie komt hierin samen; zoals uw loonsom, sectorindeling, gemiddelde loonsom en/of de verhouding tussen de aan u toegerekende uitkeringslast. Om het nog moeilijker te maken, veranderen de parameters van het UWV en de wet- en regelgeving voor de bepaling van de hoogte van de premie blijft vernieuwen. Resolu zet alles voor u op een rijtje. Want net als bij de Belastingdienst; we kunnen het niet leuker maken, wel makkelijker.

Wat houdt een Whk-beschikking in?

Whk-beschikking staat voor Werkhervattingskas. Begin december heeft u van de Belastingdienst de beschikking, waarbij de hoogte van de gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas (WHK) voor 2022 wordt vastgesteld, ontvangen.  Deze premie bestaat uit twee delen: WGA-premie en de Ziektewetpremie.

Controleer de parameters

De beschikking 2022 is gebaseerd op de gegevens van 2020 en het premiepercentage dat u moet betalen is afhankelijk van een aantal parameters.

Wij adviseren u uw Whk-beschikking onder andere te controleren op de volgende onderdelen:

  • Indeling in de juiste sector
  • Kloppende ondernemingsgrootte
  • Terecht (niet-)eigenrisicodrager
  • Juiste loonsommen (over de jaren 2016 t/m 2020) vastgesteld
  • Toegerekende (deels) ZW- en of WGA-uitkeringen kloppend

Resolu helpt u graag!

U kunt uw beschikking Whk 2022 vrijblijvend aan Resolu toesturen voor een controle. Resolu brengt de huidige Ziektewet en WGA-schade in kaart en geeft in een adviesgesprek aan hoe u deze kunt verlagen. Daarnaast geeft Resolu een advies of het raadzaam is om publiek (UWV) of privaat (eigenrisicodrager) te verzekeren.

Indien Resolu mogelijkheden ziet om in bezwaar te gaan, kan Resolu de controle van de toegerekende ZW- en WGA-uitkeringen voor u uitvoeren en bezwaar aantekenen bij de Belastingdienst. Dit  is op basis van ‘no cure no pay’. U betaalt alleen als er concrete besparingen zijn. Neem hiervoor contact met ons op, wij helpen u graag verder. 


Laatste nieuws & webinars

Resolu banner 6

Webinar 'Laat u als werkgever onnodig geld liggen?'

Beeld6

Webinar 'Waarom zou u eigenrisicodrager worden of blijven'?