Wat is een WW uitkering?

De WW is een werkloosheidswet in 1949 is opgericht en werkloze medewerkers een tijdelijke werkloosheidsuitkering geeft. Deze wet wordt uitgevoerd door het UWV, zij betalen ook de WW-uitkering uit aan de aanvrager.  

Een (ex-) medewerker dient zelf de aanvraag voor een WW-uitkering in te dienen, het UWV beoordeeld of iemand recht heeft op WW, de lengte en de hoogte van de WW-uitkering. Maar wanneer heeft iemand hier recht op? 

Voorwaarden 

Voor het toekennen van een WW-uitkering dient iemand aan een aantal voorwaardes te voldoen; 

  • Verzekerd te zijn voor werkloosheid; 
  • 5 uur of meer van arbeidsuren per week verliest en geen recht meer heeft op loon over die uren; 
  • Direct beschikbaar te zijn voor werk; 
  • Minimaal 26 weken heeft gewerkt in de 36 weken voordat de aanvrager werkloos werd (wekeneis);  
  • Niet door eigen schuld werkloos is geworden. 

De lengte van de WW-uitkering is afgelopen jaar door overheid in stapsgewijs afgebouwd. Tot 1 januari 2016 had iemand recht op maximaal 38 maanden WW. Vanaf 1 januari 2016 tot 1 april 2019 is dit afgebouwd naar maximaal 24 maanden.  

Hoogte uitkering  

De hoogte van de WW-uitkering is mede afhankelijk van het loon van de voorgaande periode dat iemand werkloos werd. De hoogte van de uitkering is o.a. gebonden aan het maximumdagloon.  De eerste maanden is de uitkering 75%, de volgende maanden 70%.  

Meer informatie  

Wilt u weten wat u moet doen wanneer een medewerker de organisatie verlaat, in de Ziektewet terecht komt en vervolgens in de WW? Neem dan vrijblijvend contact op met Resolu voor meer informatie.  

 


Laatste nieuws & webinars

Resolu banner 6

Webinar 'Laat u als werkgever onnodig geld liggen?'

Beeld6

Webinar 'Waarom zou u eigenrisicodrager worden of blijven'?