Wat is een RIV?

Een casemanager zal dit woord met enige regelmaat gebruiken, maar veel mensen weten niet wat het is. We hebben het over het RIV. Wat betekent dit en wanneer komt het ter sprake? Resolu legt het u uit.

RIV

RIV staat voor “Re-Integratie Verslag”. Voorafgaand aan de claimbeoordeling WIA toetst UWV de re-integratie-inspanningen van de werkgever en medewerker zoals die zijn vastgelegd in het re-integratieverslag. Dit wordt de RIV-toets genoemd. Bij deze toets wordt vastgesteld of de werkgever en medewerker hun verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter zijn nagekomen, zodat de medewerker zo veel mogelijk werk behoudt en een onnodig beroep op een uitkering wordt voorkomen.

Wanneer komt het RIV aan bod?

In de 88e week verzuim krijgt de (ex-)medewerker een brief over de aanvraag WIA. De (ex-)medewerker vraagt zelf de WIA-uitkering aan bij het UWV. Hij of zij doet dit uiterlijk in de 93e week (1 jaar en 9 maanden) dat het verzuim gaande is. In diezelfde week dient ook het RIV verslag bij het UWV binnen te zijn. UWV moet een beeld hebben van het re-integratieresultaat op het moment van de WIA-aanvraag (uiterlijk in de 93e week). Het Actueel oordeel en de Eindevaluatie moeten dus betrekking hebben op dat moment.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het RIV of wilt u een toetsing laten doen op de RIV stukken? Neem dan contact op met Resolu en vraag naar de mogelijkheden.

 


Laatste nieuws & webinars

Resolu banner 6

Webinar 'Laat u als werkgever onnodig geld liggen?'

Beeld6

Webinar 'Waarom zou u eigenrisicodrager worden of blijven'?